Бүрэнбат Ган-эрдэнэ

Хууль зүйн бакалавр

Төгссөн сургууль:
Отгонтэнгэр их сургууль

Зэрэг цол авсан сургууль:
Хууль зүйн сургууль

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Голомт банк, Хуулийн хэлтэст хуульч


Санхүү, бизнесийн эрх зүйг сонирхон судалдаг. Ажлын туршлагын хувьд 2014.05.16-2015.10.15 хүртэл Санхүүгийн зохицуулах хорооны Үнэт цаасны газарт гэрээт ажилтан, мэргэжилтэн, 2015.11.26-2016.12.22 хүртэл "Оюуны тулах цэг" ТББ-н гүйцэтгэх захирал, мөн 2015.11 сараас 2016.10 сар хүртэл тодорхой ББСБ-уудад өр барагдуулагч, 2016 оны 6 сараас Шинжлэх ухаан технологийн Оргил академийн хуулийн багш, 2015.10.04-өөс Голомт банкны Хуулийн хэлтэст хуульчийн ажлыг эрхэлж байгаа. Цаашид Санхүүгийн салбарт мэргэшсэн хуульч болох зорилготой.

Холбоо барих цахим хаяг: lawyerganaa@gmail.com


Бүтээлийн тоо: 3

Бүтээлүүдийг үзсэн: 2031

Бүтээлүүдийг татаж авсан: 1

Профайл үзсэн: 389

Бүтээлүүд

Бүтээлийн нэр Бүтээлийн төрөл Үнэ Огноо
1 ХУВИЙН ТЭТГЭВРИЙН САНГИЙН ӨНӨӨГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ, ТУЛГАМДАЖ БУЙ ЗАРИМ АСУУДАЛ, ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭ Бодлогын судалгаа, дүн шинжилгээ 2000 төгрөг 2017-07-16 Хувийн тэтгэврийн сан, Хувийн тэтгэврийн даатгал
2 ТЭТГЭВРИЙН САНГИЙН ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА, ОЛОН УЛСЫН ТУРШЛАГА,ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ Бодлогын судалгаа, дүн шинжилгээ 2000 төгрөг 2017-04-26 Хувийн тэтгэврийн сан, Хувийн тэтгэвэр, Нэмэлт тэтгэврийн бүтээгдэхүүн, Үнэт цаасны зах зээл
3 Жижиг хувьцаа эзэмшигчид эрхээ эдлэх боломжийн талаар Илтгэл, өгүүлэл, эссэ 1000 төгрөг 2017-04-14 Жижиг хувьцаа эзэмшигч, Кастодиан банк, хувьцаа, үнэт цаас, хувьцаа эзэмшигчдийн хурал