Ашимийн Базар

Хууль зүйн бакалавр

Төгссөн сургууль:
Монгол Улсын их сургууль, Хууль зүйн сургууль

Зэрэг цол авсан сургууль:
Монгол Улсын их сургууль, Хууль зүйн сургууль

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
"Бодь даатгал" ХХК, Хуулийн зөвлөх, ахлах андеррайтер


2014 онд Монгол Улсын их сургуулийг төгссөн, 2016 онд хуульч шалгалт өгч, хуульчийн зөвшөөрөл авсан, залуу хуульч, судлаач.Бүтээлийн тоо: 2

Бүтээлүүдийг үзсэн: 3965

Бүтээлүүдийг татаж авсан: 206

Профайл үзсэн: 1307

Бүтээлүүд

Бүтээлийн нэр Бүтээлийн төрөл Үнэ Огноо
1 Улсын дээд шүүхээс хууль тайлбарлах, хуулийн нэг мөр, зөв хэрэглээг хангах асуудал Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2019-01-28 Хуулийн тайлбар, хууль тайлбарлах, Улсын дээд шүүхийн тайлбар, абстракт тайлбар, казуаль тайлбар.
2 Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 66.1, 66.2, 64.1 дэх заалтуудыг тайлбарлах нь (Үндсэн хуулийн цэцийн хяналтын хүрээг өргөтгөх, маргаан хянан шийдвэрлэх журмыг боловсронгуй болгох тухай) Илтгэл, өгүүлэл, эссэ Үнэгүй 2017-03-18 Үндсэн хуулийн цэц, Үндсэн хуулийн цэцийн хяналтын хүрээ, Үндсэн хуулийн цэцийн маргаан хянан шийдвэрлэх журам, Үндсэн хуулийг чандлан сахиулах баталгаа