Бүтээлийн нэр ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ
Зохиогч Дугар Сүнжид
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Гарын авлага, арга зүй, аргачлал
Бүтээлийн ангилал Нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Захиргааны эрх зүй
Бүтээлийн товч Захиргааны эрх зүйн хүрээний захиргааны бүх л үйл ажиллагааны суурь ойлголтыг Захиргааны үйл ажиллагааны тухай ерөнхий хуулиар зохицуулна. Өөрөөр хэлбэл ИРГЭН болон ЗАХИРГАА хоёрын хооронд үүсэх харилцааг энэ хуулиар зохицуулна гэсэн үг юм. Тус хууль нь иргэн, захиргаа хоорондын харилцааны явцыг эхнээс нь дуусах хүртэл бүхэлд нь зохицуулах юм. Өөрөөр хэлбэл, захиргааны үйл ажиллагааны харилцаа үүсэх, энэ харилцаанд иргэний эдлэх эрх, захиргааны хүлээх үүрэг, захиргаанаас үйл ажиллагаа явуулахдаа баримтлах зарчим, захиргаанаас гарах шийдвэрийн төрөл, түүнд тавигдах шаардлага, захиргааны шийдвэрийг гүйцэтгэх, захиргааны шийдвэрт гомдол гаргах журам, захиргааны албан тушаалтанд хүлээлгэх хариуцлага нь бүгд хамаарна. Захиргааны ерөнхий хуулийн агуулгыг нийтлэг байдлаар суурь ойлголтын хүрээнд тайлбарласан болно.
Түлхүүр үг Захиргааны ерөнхий хууль
Бүтээл бичигдсэн огноо 2016 он
Хуудасны тоо 38
Хэл Монгол
Үнэ 3000 төгрөг
Бүтээл QPay-ээр төлөх
Байршуулсан огноо 2016-10-24
Товч мэдээлэл үзсэн 3205
Бүрэн эхээр нь үзсэн 4
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)