Бүтээлийн нэр ФАТФ-ын тайлан: Санхүүгийн Мөрдөн Шалгах Ажиллагааны Зөвлөмж (албан ёсны эрхтэй орчуулга)
Зохиогч Жанцан Төгс-Очир
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Гарын авлага, арга зүй, аргачлал
Бүтээлийн ангилал Нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Эрүүгийн эрх зүй
  • Криминалистик
Бүтээлийн товч Үндэстэн дамнасан гэмт хэрэг тэр дундаа мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэргийг мөрдөн шалгах ажиллагааг уламжлалт мөрдөн шалгах ажиллагааны аргааар явуулах нь үр дүнгээ өгдөггүй гэдгийг олон улсын практик харуулж байна байна. Олон улсын Санхүүгийн Хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ) Financial Action Task Force нь 2012 онд мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх олон улсын 40 зөвлөмжийн шинэчилсэн найруулгыг баталсан. Үүнтэй холбогдуулан гишүүн улс орнуудынхаа санхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах чадамж, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор олон улсын тэргүүлэх зэргийн шинжээч, судлаачдын тусламжтай Санхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагааны зөвлөмжийг олон нийтийн хүртээл болгоод байна.

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Operational%20Issues_Financial%20investigations%20Guidance.pdf

Уг тайлан нь санхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагааны ойлголт, ач холбогдол, стратеги, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэргийн ялгаатай болон төсөөтэй талууд, санхүүгийн тагнуулын мэдээллийн ач холбогдол, түүний зүй зохистой ашиглалт, мөрдөн шалгах зэрэгцээ ажиллагаа, мөрдөн шалгах ажиллагааны аргууд, сургалт, олон улсын хамтын ажиллагааны асуудлуудыг тус тус хөнддөг.
Түлхүүр үг санхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагаа, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх, мөрдөн шалгах зэрэгцээ ажиллагаа, албан ба бус хамтын ажиллагаа, санхүүгийн мэдээллийн алба
Бүтээл бичигдсэн огноо 2017 оны 4 дүгээр сар
Хуудасны тоо 82
Хэл Монгол
Үнэ Үнэгүй
Бүтээл Бүтээлийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд веб сайтад энд дарж нэвтэрнэ үү
Байршуулсан огноо 2017-06-19
Товч мэдээлэл үзсэн 3218
Бүрэн эхээр нь үзсэн 55
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)