Бүтээлийн нэр ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН “ЗОРИЛГОДОО НИЙЦСЭН, БОДИТ НӨХЦӨЛД ТОХИРСОН БАЙХ, ШИЙДВЭР НЬ ҮНДЭСЛЭЛ БҮХИЙ БАЙХ” ЗАРЧМЫГ ШҮҮХИЙН ПРАКТИКТ ХЭРЭГЛЭСЭН БАЙДАЛ
Зохиогч Дугаржав Ренчиндорж
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Илтгэл, өгүүлэл, эссэ
Бүтээлийн ангилал Нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Захиргааны эрх зүй
  • Захиргааны эрх зүйн зарчим
Бүтээлийн товч Монгол Улсын Их Хурлаас 2015 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдөр Захиргааны ерөнхий хуулийг баталснаар Монгол Улсын захиргааны эрх зүйн ерөнхий анги бие даасан материаллаг хуультай болсон билээ.
Уг хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2 дахь хэсэгт захиргааны байгууллага үйл ажиллагаандаа баримтлах тусгай зарчмыг хуульчилсан бөгөөд тэдгээрээс хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2.5 дахь хэсэгт заасан “зорилгодоо нийцсэн, бодит нөхцөлд тохирсон, шийдвэр нь үндэслэл бүхий байх” зарчмыг шүүхийн практикт хэрэглэсэн байдалд судалгаа хийж, агуулгыг энэ эсээгээр хөндсөн.
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 1.2 дугаар зүйлд заасан зарчмыг төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим хэмээн заасан тул салбар хуульд тухайлсан зарчмыг заахдаа мөнхүү харилцаанд баримтлах тусгай зарчим гэж заасан байдаг. Энэ ч утгаар "зорилгодоо нийцсэн, бодит нөхцөлд тохирсон, шийдвэр нь үндэслэл бүхий байх” нь захиргаа үйл ажиллагаандаа баримтлах тусгай зарчим билээ.
Уг зарчмыг хуулийн албан бус тайлбарт тодорхойлсоноос үзвэл: (1) захиргаанаас тухайн шийдвэрийг зөвхөн шаардлагатай үед л гаргах ёстой (2) Зорилгод тохирсон буюу тухайн арга зам шийдвэрийн хувилбар нь хүрэхээр зорьж буй зорилгыг дэмжсэн байх (3) бодит нөхцөл байдалд тохирсон буюу хэмжээнээс хэтрээгүй байх гэсэн агуулгаар тайлбарлажээ.
Энэхүү эсээний хүрээнд онолын буюу албан бус тайлбар, албан буюу шүүхээс тодорхой хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэх явцад хууль хэрэглэх замаар тайлбарласан шүүхийн шийдвэрт тулгуурлан Захиргааны ерөнхий хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2.5-д заасан зарчмыг бодит жишээнд үндэслэн тайлбарлаж, санал, дүгнэлтээ илэрхийлэхийг зорьсон болно.
Түлхүүр үг Захиргаа үйл ажиллагаандаа баримтлах тусгай зарчим, зорилгодоо нийцсэн, бодит нөхцөлд тохирсон, шийдвэр нь үндэслэл бүхий байх зарчмыг шүүх баримталж хэрэг шийдвэрлэсэн байдал, бодит жишээ
Бүтээл бичигдсэн огноо 2018
Хуудасны тоо 7
Хэл Монгол
Үнэ Үнэгүй
Бүтээл Бүтээлийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд веб сайтад энд дарж нэвтэрнэ үү
Байршуулсан огноо 2018-06-11
Товч мэдээлэл үзсэн 1174
Бүрэн эхээр нь үзсэн 125
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)