Бүтээлийн нэр ТӨРИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ЧИГ ҮҮРЭГ, ЭРХ МЭДЛИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ
Зохиогч Сайнтөр Цэрэндолгор
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Бакалаврын төгсөлтийн ажил
Бүтээлийн ангилал Нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Захиргааны эрх зүй
  • Захиргааны эрх зүйн үндсэн асуудал
  • Нийтийн захиргаа
  • Захиргааны үйл ажиллагааны хэлбэр (акт, гэрээ, хэм хэмжээний акт, бусад хэлбэр)
  • Захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагаа
  • Захиргааны эрх зүйн тусгайн ангийн бусад
Бүтээлийн товч Нийтийн захиргааны байгууллага болон засгийн газрын бус байгууллагуудын хамтран ажиллах хэд хэдэн хэлбэр байдаг. Монгол Улсын хувьд хамгийн их судлагдсан нь ТХХТ юм. Энэхүү судалгааны ажлын сэдэв нь үгзүйн хувьд тэдгээрийг мөн давхар илэрхийлдэг боловч энд ТХХТ-ийн тухай бус харин ЗЕХ-ийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.3, 52 дугаар зүйлийн 52.2.2 дахь зохицуулалтын хүрээний асуудал судлагдана.
Өөрөөр хэлбэл, ТХХТ, концесс болоод судалгааны ажлын сэдэв дэх харилцаанууд нь бүгд нийтийн болон хувийн секторын хамтын ажиллагааны нэг хэлбэр хийгээд аль аль нь төрийн чиг үүргийг шилжүүлэн авч гүйцэтгэх харилцаа мөн боловч өөр хоорондоо тодорхой хэмжээний ялгаатай билээ. Чухам энэ зааг ялгааг гаргаж ирэхийн тулд агуулгын болон хэлбэрийн хувьд дэлгэрүүлэн судлах шаардлагатай.
Иймд судалгааны объект нь Монгол Улс болон тодорхой гадаад улсын эрх зүйн хэм хэмжээ, тэдгээрийн үндэслэл, түүнчлэн тус харилцааны эрх зүйн онолын үзэл баримтлалыг агуулсан доктринал эх сурвалжууд байна. Мөн тус харилцаан дахь “бусад этгээд” гэдэгт хууль буюу гэрээний үндсэн дээр төрийн гүйцэтгэх байгууллагын чиг үүрэг, эрх мэдлийг шилжүүлэн авч буй хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдүүдийг хамруулав. Ингэхдээ “ТББ”-г гол объект болголоо.
Түлхүүр үг Төрийн гүйцэтгэх байгууллагын чиг үүрэг, эрх мэдлийг шилжүүлэх; төрийн чиг үүргийг шилжүүлэх; концесс; ТХХТ; хувьчлал; шилжүүлэн авсан этгээд; ЗЕХ-ийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.3 дахь хэсэг; захиргааны гэрээ; ЗЕХ-ийн 52 дугаар зүйлийн 52.2.2 дахь хэсэг; чиг үүрэг, эрх мэдлийг зээлдүүлэх; Die Beleihung; чиг үүргийн зээл; чиг үүргийн хувьчлал
Бүтээл бичигдсэн огноо 2018
Хуудасны тоо 60
Хэл Монгол
Үнэ Үнэгүй
Бүтээл Бүтээлийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд веб сайтад энд дарж нэвтэрнэ үү
Байршуулсан огноо 2019-02-25
Товч мэдээлэл үзсэн 699
Бүрэн эхээр нь үзсэн 88
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)