Бүтээлийн нэр МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ 13 ДАХЬ ИЛТГЭЛ
Зохиогч Хүний эрхийн Үндэсний Комисс
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Нэг сэдэвт бүтээл
Бүтээлийн ангилал Нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Үндсэн хуулийн эрх зүй
  • Хүний эрх, эрх чөлөө
  • Үндсэн хуулийн эрх зүйн бусад асуудал
Бүтээлийн товч НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. Хөдөлмөрлөх эрхийн зарим асуудал
1.1. Барилгын салбар дахь хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл, аюулгүй орчин
1.1.1. Эрүүл, аюулгүй үйлдвэрлэлийн орчинд ажиллах эрх ба хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа
1.1.2. Олон улсын хэм хэмжээ, чиг хандлага
1.1.3. Үндэсний бодлого, эрх зүйн зохицуулалт, түүний хэрэгжилт
1.2. Албадан хөдөлмөрийн нөхцөл байдал
1.2.1. Цэргийн анги дахь албадан хөдөлмөр
1.2.2. Хорих анги дахь хөдөлмөр

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. Гэр бүлийн хүчирхийллээс үүдэлтэй эмэгтэйчүүд, хүүхдийн эрхийн зарим асуудал

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. Эрүү шүүлтээс ангид байх эрхийн хэрэгжилт
3.1. Эрүү шүүлтээс ангид байх эрх
3.1.1. Эрүү шүүлт ба зүй бус харьцааг хориглох нь
3.1.2. Эрүү шүүлтийн тодорхойлолт
3.1.3. Эрүү шүүлт ба зүй бус харьцаанаас урьдчилан сэргийлэх нь
3.2. Монгол Улс дахьэрүү шүүлтийн нөхцөл байдал
3.3. Эрүү шүүлтэд өртсөн хохирогчдын хохирлыг нөхөн төлүүлэх ажиллагааны талаар

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. Хөдөлмөрийн харилцаан дахь жендэрийн тэгш байдлын зарим асуудал
4.1. Хөдөлмөрийн харилцаан дахьжендэрийн ялгаварлан гадуурхалтын нөхцөл байдал ажил олгогчийн үүрэг
4.2. Ажлын байран дахьбэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх нь Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний КомиссоосМонгол Улсын Их Хуралд шийдвэр гаргуулахаар хүргүүлж байгаа зөвлөмж

Хавсралт 1
Монгол Улс дахьхүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 11 дэх илтгэлтэй холбогдуулан гарсан Монгол Улсын Их Хурлын Байнгын хорооны 2013 оны 02 дугаар тогтоолын хэрэгжилт
Хавсралт 2
Монгол Улс дахьхүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 12 дахь илтгэлтэй холбогдуулан гарсан Монгол Улсын Их Хурлын Байнгын хорооны 2013 оны 13 дугаар тогтоолын хэрэгжилт
Хавсралт 3
Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үндэсний механизмын тухай
Түлхүүр үг Хөдөлмөрлөх эрхийн зарим асуудал, Гэр бүлийн хүчирхийллээс үүдэлтэй эмэгтэйчүүд, хүүхдийн эрхийн зарим асуудал, Эрүү шүүлтээс ангид байх эрхийн хэрэгжилт, Хөдөлмөрийн харилцаан дахь жендэрийн тэгш байдлын зарим асуудал
Бүтээл бичигдсэн огноо 2014
Хуудасны тоо 156
Хэл Монгол
Үнэ Үнэгүй
Бүтээл Бүтээлийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд веб сайтад энд дарж нэвтэрнэ үү
Байршуулсан огноо 2019-04-10
Товч мэдээлэл үзсэн 270
Бүрэн эхээр нь үзсэн 5
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)