Бүтээлийн нэр ХБНГУЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ БОЛОН МОНГОЛ УЛСЫН ХОЛБОГДОХ ХУУЛИУД ДАХЬ “НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХОЛ” БОЛОН “ТӨР”-ИЙН ТАЛААРХ НЭР ТОМЬЁОНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТ
Зохиогч Баатар Сүндэръяа
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Илтгэл, өгүүлэл, эссэ
Бүтээлийн ангилал Нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Үндсэн хуулийн эрх зүй
  • Үндсэн хуулийн эрх зүйн бусад асуудал
Бүтээлийн товч Монгол улсын хувьд “Нийтийн ашиг сонирхол” хөндөгдсөн бүх асуудлыг практикт “Төрийн” гэх үгээр төлөөлүүлэн тодорхойлох нь түгээмэл байна. Магадгүй энэ бүхэн нь гучаад жилийн өмнөх социалист дэглэмтэй холбоотой байж болох юм. Гэвч өдгөө Монгол улс нь ардчилсан дэглэмтэй улс болсон ба “Нийтийн ашиг сонирхол” гэх ойлголт нь Монгол улсын Үндсэн хуульд агуулгаараа тусгагдан аль хэдийн онолын хувьд хүлээн зөвшөөрөгдсөн. Гэсэн хэдий ч хууль зүйн нэр томьёоны хувьд тодорхой бус, олон төрлөөр практикт хэрэглэгдэж байгаа бөгөөд энэ нь нийтэд төөрөгдөл үүсгэх, утга агуулгын эндүүрэл үүсэх эрсдэлтэй байна. Энэ утгаараа тухайн нэр томьёог нэг мөр, тодорхой болгох шаардлага тавигдаж байгаа юм.
Тус нэр томьёонд тайлбар хийхийн тулд Монгол улсын хуулиудад туссан байдлыг судлах, эрх зүйн систем буюу эрх зүйн бүлийн хувьд нэгэн ижил улсын эрх зүйн тогтолцоог судлах хэрэгтэй. Түүнчлэн, онолын болон орчуулгын хувьд дэлгэрэнгүй тайлбар өгөх шаардлагатай. Иймд, судлаачийн хувьд “Нийтийн ашиг сонирхол” болон түүнтэй холбогдох бусад ерөнхий нэр томьёо болон “Төр”-ийг тодорхойлох нэр томьёонууд нь Монгол улсын хуулиуд болон ХБНГУ-ын хуульд хэрхэн туссан эсэхийг чухалчлан авч үзэн, хууль зүйн нэр томьёоны талаар тус өгүүлэлд тайлбарлахыг хичээсэн болно.
Түлхүүр үг Нийтийн эрх зүй, нийтийн захиргаа, нийтийн алба, нийтийн үйлчилгээ, нийтийн ашиг сонирхол, төр
Бүтээл бичигдсэн огноо 2019.04.01 "Хууль дээдлэх ёс" сэтгүүл Цуврал 72, дугаар 2
Хуудасны тоо 11
Хэл Монгол
Үнэ Үнэгүй
Бүтээл Бүтээлийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд веб сайтад энд дарж нэвтэрнэ үү
Байршуулсан огноо 2019-07-26
Товч мэдээлэл үзсэн 203
Бүрэн эхээр нь үзсэн 15
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)