Бүтээлийн нэр Төрийн албаны тухай хуулиар хүлээлгэх хариуцлагыг Захиргааны ерөнхий хуулиар хүлээлгэх хариуцлагаас ялгах нь.
Зохиогч Мөнххуяг Сонинцэцэг
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Бакалаврын төгсөлтийн ажил
Бүтээлийн ангилал Нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Захиргааны эрх зүй
  • Захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагаа
  • Төрийн алба, төрийн гүйцэтгэх байгууллагын тогтолцоо
Бүтээлийн товч Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй Захиргааны ерөнхий хуулийн 105 дугаар зүйл нь Захиргааны байгууллага албан тушаалтнаас гаргасан шийдвэр нь илтэд хууль зөрчсөн , эсхүл хожим эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр хүчингүй болсон, үүний улмаас иргэнд хохирол учирсан тохиолдолд шийдвэр гаргасан албан тушаалтанд хариуцлага хүлээлгэхийг зохицуулсан зохицуулалт билээ.
Гэтэл хууль шүүхийн практикт уг зохицуулалтыг Төрийн албаны тухай хуулиар хүлээлгэх хариуцлагатай давхардуулж хэрэглэх эсхүл Захиргааны ерөнхий хуулийн хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл тогтоогдсон байхад хариуцлага хүлээлгэхгүй байх тохиолдол гарсаар байна. Нөгөөтэйгүүр төрийн захиргааны албан тушаалтны хариуцлагыг зөвхөн Төрийн албаны тухай хуулиар хүлээлгэх хариуцлагаар зохицуулж байгаа нь учир дутагдалтай юм. Өөрөөр хэлбэл Захиргааны ерөнхий хуулийн 105 дугаар зүйлийг хэрэглээнд хэвшүүлэх буюу ямар тохиолдолд хэрэглэж болохыг захиргааны байгууллага болон шүүхийн хууль хэрэглээнд нэг мөр ойлголттой болгоход уг сэдвийн ач холбогдол оршино.
Түлхүүр үг төрийн албаны хариуцлага, захиргааны ерөнхий хууль, хариуцлага, төрийн алба.
Бүтээл бичигдсэн огноо 2019.05.21
Хуудасны тоо 61
Хэл Монгол
Үнэ Үнэгүй
Бүтээл Бүтээлийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд веб сайтад энд дарж нэвтэрнэ үү
Байршуулсан огноо 2019-08-12
Товч мэдээлэл үзсэн 994
Бүрэн эхээр нь үзсэн 63
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)