Бэлэг илгээх

........... танд
........... бэлгийн карт илгээлээ

зурвас