ЗОХИОГЧООР БҮРТГҮҮЛЭХ ЗААВАР

Та LegalData-д өөрийн бүтээлээ байршуулах тохиолдолд зохиогчоор бүртгүүлсэн байх шаардлагатай.

Зохиогчоор бүртгүүлэхийн тулд хэрэглэгчийн эрхээрээ нэвтэрсэн байх шаардлагатай бөгөөд ийнхүү нэвтэрсний дараа вэб сайтын баруун талд байрлах “Зохиогчоор бүртгүүлэх” цэсэн дээр дарж зохиогчоор бүртгүүлэх хэсэг рүү орно.

Зохиогчоор бүртгүүлэхдээ дараахь мэдээллүүдийг үнэн зөвөөр бөглөнө. Бичлэг үзэх

 (*) тэмдэгтэй талбаруудыг заавал бөглөх шаардлагатайг анхаарна уу.