Үйлчилгээний үнэ

Энгийн багц

11,900₮
1 сар
 • Нийтлэл
 • Гарын авлага, аргачлал
 • Бакалаврын төгсөлтийн ажил
 • Судалгааны тойм, тойм судалгаа
 • Судалгааны тайлан
 • Сэтгүүл
 • Эрх зүйн шүүмж
 • Хууль зүйн орчуулга
 • Мэдээллийн хуудас

Мөнгөн багц

27,900₮
1 сар
 • Нийтлэл
 • Гарын авлага, аргачлал
 • Бакалаврын төгсөлтийн ажил
 • Судалгааны тойм, тойм судалгаа
 • Судалгааны тайлан
 • Сэтгүүл
 • Эрх зүйн шүүмж
 • Хууль зүйн орчуулга
 • Мэдээллийн хуудас
 • Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
 • Нэг сэдэвт бүтээл
 • Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл
 • Докторын зэрэг хамгаалсан бүтээл
 • Шүүхийн шийдвэрийн хураангуй
 • Зарим баримт бичгийн загвар

Алтан багц

49,900₮
1 сар
 • Нийтлэл
 • Гарын авлага, аргачлал
 • Бакалаврын төгсөлтийн ажил
 • Судалгааны тойм, тойм судалгаа
 • Судалгааны тайлан
 • Сэтгүүл
 • Эрх зүйн шүүмж
 • Хууль зүйн орчуулга
 • Мэдээллийн хуудас
 • Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
 • Нэг сэдэвт бүтээл
 • Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл
 • Докторын зэрэг хамгаалсан бүтээл
 • Шүүхийн шийдвэрийн хураангуй
 • Бүх баримт бичгийн загвар
 • Хурал, хэлэлцүүлгийн видео бичлэг
 • Шүүхийн шийдвэрийн хайлт
 • Легал дата про хайлт
 • Бүх видео хичээл үзэх (Алтан багцын 6, 12 сарын эрх авсан хэрэглэгч)
 • Legal data Networking арга хэмжээнд оролцох (Алтан багцын 12 сарын эрх авсан хэрэглэгч)
 • Proger.mn дээр профайлаа үүсгэх эрх

Энгийн багц

49,900₮
6 сар
 • Нийтлэл
 • Гарын авлага, аргачлал
 • Бакалаврын төгсөлтийн ажил
 • Судалгааны тойм, тойм судалгаа
 • Судалгааны тайлан
 • Сэтгүүл
 • Эрх зүйн шүүмж
 • Хууль зүйн орчуулга
 • Мэдээллийн хуудас

Мөнгөн багц

129,900₮
6 сар
 • Нийтлэл
 • Гарын авлага, аргачлал
 • Бакалаврын төгсөлтийн ажил
 • Судалгааны тойм, тойм судалгаа
 • Судалгааны тайлан
 • Сэтгүүл
 • Эрх зүйн шүүмж
 • Хууль зүйн орчуулга
 • Мэдээллийн хуудас
 • Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
 • Нэг сэдэвт бүтээл
 • Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл
 • Докторын зэрэг хамгаалсан бүтээл
 • Шүүхийн шийдвэрийн хураангуй
 • Зарим баримт бичгийн загвар
Хамгийн тохиромжтой

Алтан багц

239,900₮
6 сар
 • Нийтлэл
 • Гарын авлага, аргачлал
 • Бакалаврын төгсөлтийн ажил
 • Судалгааны тойм, тойм судалгаа
 • Судалгааны тайлан
 • Сэтгүүл
 • Эрх зүйн шүүмж
 • Хууль зүйн орчуулга
 • Мэдээллийн хуудас
 • Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
 • Нэг сэдэвт бүтээл
 • Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл
 • Докторын зэрэг хамгаалсан бүтээл
 • Шүүхийн шийдвэрийн хураангуй
 • Бүх баримт бичгийн загвар
 • Хурал, хэлэлцүүлгийн видео бичлэг
 • Шүүхийн шийдвэрийн хайлт
 • Легал дата про хайлт
 • Бүх видео хичээл үзэх (Алтан багцын 6, 12 сарын эрх авсан хэрэглэгч)
 • Legal data Networking арга хэмжээнд оролцох (Алтан багцын 12 сарын эрх авсан хэрэглэгч)
 • Proger.mn дээр профайлаа үүсгэх эрх

Энгийн багц

83,900₮
12 сар
 • Нийтлэл
 • Гарын авлага, аргачлал
 • Бакалаврын төгсөлтийн ажил
 • Судалгааны тойм, тойм судалгаа
 • Судалгааны тайлан
 • Сэтгүүл
 • Эрх зүйн шүүмж
 • Хууль зүйн орчуулга
 • Мэдээллийн хуудас

Мөнгөн багц

219,900₮
12 сар
 • Нийтлэл
 • Гарын авлага, аргачлал
 • Бакалаврын төгсөлтийн ажил
 • Судалгааны тойм, тойм судалгаа
 • Судалгааны тайлан
 • Сэтгүүл
 • Эрх зүйн шүүмж
 • Хууль зүйн орчуулга
 • Мэдээллийн хуудас
 • Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
 • Нэг сэдэвт бүтээл
 • Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл
 • Докторын зэрэг хамгаалсан бүтээл
 • Шүүхийн шийдвэрийн хураангуй
 • Зарим баримт бичгийн загвар
Хамгийн тохиромжтой

Алтан багц

419,900₮
12 сар
 • Нийтлэл
 • Гарын авлага, аргачлал
 • Бакалаврын төгсөлтийн ажил
 • Судалгааны тойм, тойм судалгаа
 • Судалгааны тайлан
 • Сэтгүүл
 • Эрх зүйн шүүмж
 • Хууль зүйн орчуулга
 • Мэдээллийн хуудас
 • Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
 • Нэг сэдэвт бүтээл
 • Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл
 • Докторын зэрэг хамгаалсан бүтээл
 • Шүүхийн шийдвэрийн хураангуй
 • Бүх баримт бичгийн загвар
 • Хурал, хэлэлцүүлгийн видео бичлэг
 • Шүүхийн шийдвэрийн хайлт
 • Легал дата про хайлт
 • Бүх видео хичээл үзэх (Алтан багцын 6, 12 сарын эрх авсан хэрэглэгч)
 • Legal data Networking арга хэмжээнд оролцох (Алтан багцын 12 сарын эрх авсан хэрэглэгч)
 • Proger.mn дээр профайлаа үүсгэх эрх

Жич: Байгууллагаар төлбөрийн баримт авах тохиолдолд 99915239 дугаар эсвэл contact@legaldata.mn хаяг руу байгууллагын нэр, регистрийн дугаар, багцын үнийн мэдээллийг явуулж нэхэмжлэх авна.