Бүтээлийн нэр
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хувьцаа эзэмшигчийг компаниас хасах үндэслэл, түүний эрх зүйн зохицуулалт
Хэлбэр
Бакалаврын ажил
Салбар
Компани
Бүтээлийн товч
Компани нь зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд томоохон байр суурийг эзэлдэг тогтолцоо бөгөөд 2021 оны байдлаар Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй нийт компанийн 99.7 хувь нь ХХК-н хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулж байна.
ХХК нь хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцийн хувьд цөөн тооны, бие биеэ сайн мэддэг, танил дотны, итгэлцлийн харилцаа бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс бүрддэг онцлогтой. Харин ХХК-н хувьцаа эзэмшигчдийн хооронд итгэлцлийн харилцаа нэгэнт үгүй болсон мөн итгэлцлийн харилцаагүй эсхүл санал бодлын зөрчилдөөнтэй этгээд компанийн хувьцаа эзэмшигч болсон зэрэг тохиолдолд хэрхэн шийдвэрлэх талаар зохицуулалт манай Улсын эрх зүйн зохицуулалтын хүрээнд тодорхой бус байна. ХХК-д хувьцаа эзэмшигчдийн хооронд итгэлцлийн харилцаа эвдэрсэн тохиолдолд цаашид компани тогтвортой үйл ажиллагаа явуулах, түргэн шуурхай шийдвэр гаргах боломжгүй болдог.
Хувьцаа эзэмшигчид хоорондын зөрчилдөөн бүхий ХХК-ийн харилцааны хүрээнд хувьцаа эзэмшигчийн эзэмшлийн хувьцааг буцаан авах; тодорхой шалтгааны улмаас компаниас хасах зэргээр хувьцаа эзэмшигчийг компаниас шахан гаргах нь өдгөө олон улсад ХХК-ийн компанийн үйл ажиллагааг хэвийн үргэлжлүүлэх нийтлэг практик болж, бусад улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн байна.
Тиймд манай улсад ХХК-ийн дээрх онцлогийг харгалзан, хувьцаа эзэмшигчид хоорондын итгэлцлийн харилцааг эрх зүйн түвшинд чухалчилан авч үзэж, дээрх тохиолдолд хэрэглэх эрх зүйн механизмыг бэхжүүлэх шаардлагатай байна.
Түлхүүр үг
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани, хувьцаа эзэмшигч, итгэлцлийн харилцаа, компаниас гаргах
Бичигдсэн огноо
2022-05-17
Хуудсын тоо
86
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2022-07-02
Товч мэдээлэл үзсэн
1973
Бүрэн эхээр нь үзсэн
125
Эшлэлийн тоо
194
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Б.Тэлмэн “Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хувьцаа эзэмшигчийг компаниас хасах үндэслэл, түүний эрх зүйн зохицуулалт” (2022), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1315
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх