PDF файлыг нээж уншсан тоогоор

Эрэлттэй бүтээл

2020 оны 08 сар

# Зохиогч Бүтээлийн нэр Tөрөл Уншсан Байршуулсан
1 Д.Ганхүрэл МОНГОЛ УЛСАД СЭТГЭЛ САНААНЫ ХОХИРОЛ НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭХ ЭРХИЙГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРСӨН〔ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ〕 Эрх зүйн шүүмж 6 2020-01-22
2 Ц.Цогт НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙ ДЭХ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН АРГА: ЗАХИРГААНЫ ГЭРЭЭ Эрдэм шинжилгээний илтгэл, өгүүлэл, эссэ 5 2016-03-30
3 Б.Төрболд Шүүхийн ажиглалтын гарын авлага Гарын авлага, аргачлал 5 2019-02-15
4 О.Мөнхсайхан Үндсэн хуульд ёс суртахууны тайлбар хийх нь Эрдэм шинжилгээний илтгэл, өгүүлэл, эссэ 5 2020-08-06
5 Т.Мөнх-Эрдэнэ Нийтийн ашиг сонирхлыг тодорхойлох нь Эрдэм шинжилгээний илтгэл, өгүүлэл, эссэ 4 2017-01-04
6 О.Мөнхсайхан Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл (2015) батлагдвал хуульчийн мэргэжлийн хариуцлагын тогтолцооны үр нөлөөтэй, хараат бус, шударга байдал алдагдана Эрдэм шинжилгээний илтгэл, өгүүлэл, эссэ 4 2019-12-05
7 Ч.Ганболд ЭРҮҮГИЙН ПРОЦЕСС ДАХЬ СЭЖИГТНИЙ ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ЗАРИМ ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний илтгэл, өгүүлэл, эссэ 4 2020-07-09
8 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн УУЛ УУРХАЙГААС ОЛОХ ЭХ ҮҮСВЭР БҮХИЙ ТУСГАЙ САНГИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж 3 2017-05-04
9 Л.Амгаланбаатар Иргэний хуулийн гэм хорын хэмжээг багасгах зохицуулалтын онолын үндэс ба хууль хэрэглээний зарим асуудал Эрдэм шинжилгээний илтгэл, өгүүлэл, эссэ 3 2018-10-24
10 Б.Оргилбаяр Иргэд хоорондын Зээлийн гэрээний эрх зүйн зохицуулалтын тулгамдсан асуудал ба хүүгийн хязгаар тогтоох жишиг Бакалаврын төгсөлтийн ажил 3 2020-03-17

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Та өөрийн хийсэн судалгааны бүтээлээ манай цахим хуудсанд байршуулж Монгол Улсын хууль зүйн шинжлэх ухааны хөгжилд хувь нэмрээ оруулна уу.

Холбоо барих

“Оюуны-Инноваци” Эрх зүйн судалгааны төв

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn