PDF файлыг нээж уншсан тоогоор

Эрэлттэй бүтээл

2021 оны 04 сар

# Зохиогч Бүтээлийн нэр Tөрөл Уншсан Байршуулсан
1 В.В.Оюумаа ТӨР БА ТҮҮНИЙ ӨМЧИЙН ДАРХАН ЭРХИЙН ТӨРӨЛ Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, эссэ 1050 2021-03-31
2 В.В.Оюумаа Өв залгамжлалын эрх зүйн харилцаанд нотариатчийн гүйцэтгэх үүрэг Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, эссэ 889 2021-04-01
3 Б.Сүндэръяа "Захиргааны гэрээ, түүний эрх зүйн зохицуулалтын онцлог" Бакалаврын төгсөлтийн ажил 206 2017-06-25
4 О.Төрболд Хууль тогтоох эрх мэдлийг шилжүүлэх Үндсэн хуулийн хориг ба хязгаар Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, эссэ 143 2020-01-14
5 В.В.Оюумаа ТӨРИЙН ДАРХАН ЭРХИЙН ТУХАЙД … Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, эссэ 116 2021-04-04
6 В.В.Оюумаа ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ТУХАЙ ЭРГЭЦҮҮЛЭХҮЙ Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, эссэ 113 2021-03-31
7 В.В.Оюумаа ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ БҮС НУТГИЙН МЕХАНИЗМ Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, эссэ 112 2021-04-04
8 В.В.Оюумаа ОЛОН УЛСЫН ЭРХ ЗҮЙ ДЭХ “ХҮНИЙ ЭРХ” БА “ОЛОН УЛСЫН ХҮМҮҮНЛЭГИЙН ЭРХ ЗҮЙ ” (харьцуулсан судалгаа) Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, эссэ 107 2021-04-01
9 Ханнс Зайделийн Сан, “Эрх зүйн боловсрол” академи Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ /судалгааны тайлан/ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж 93 2021-03-19
10 О.Мөнхсайхан үндсэн хуулийн хяналтын хоёр загвар: онцлог ба төстэй тал Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, эссэ 89 2019-11-25

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

“Оюуны-Инноваци” Эрх зүйн судалгааны төв

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn