PDF файлыг нээж уншсан тоогоор

Эрэлттэй бүтээл

2021 оны 01 сар

# Зохиогч Бүтээлийн нэр Tөрөл Уншсан Байршуулсан
1 Т.Мөнх-Эрдэнэ Шүүхийн үйл ажиллагааны тулгуур багана - Шүүгчийн ёс зүйн талаарх асуултууд - Хууль тогтоомж, эрх зүйн бусад актын орчуулга 93 2021-01-04
2 А.Базар Улсын дээд шүүхээс хууль тайлбарлах, хуулийн нэг мөр, зөв хэрэглээг хангах асуудал Бакалаврын төгсөлтийн ажил 93 2019-01-28
3 Б.Эрхэмбаяр КУРСЫН АЖИЛ БИЧИХ ЗӨВЛӨМЖ Гарын авлага, аргачлал 71 2016-04-09
4 Ц.Цогт НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙ ДЭХ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН АРГА: ЗАХИРГААНЫ ГЭРЭЭ Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, эссэ 50 2016-03-30
5 Т.Мөнх-Эрдэнэ Австрийн шүүгчдийн Ёс зүйн тунхаг /Вельсийн тунхаг/ Хууль тогтоомж, эрх зүйн бусад актын орчуулга 47 2021-01-04
6 О.Мөнхнасан УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХ ҮНДСЭН ХУУЛИАС БУСАД ХУУЛЬ ТАЙЛБАРЛАХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, ТҮҮНИЙ ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, эссэ 42 2019-01-16
7 С.Асланбек ҮНДСЭН ХУУЛИЙН 6.2 ДАХЬ ХЭСЭГТ ОРСОН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ЗАРИМ НЭР ТОМЬЁОГ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮҮДНЭЭС ТАЙЛБАРЛАХ НЬ Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, эссэ 41 2021-01-12
8 Б.Сүндэръяа "Захиргааны гэрээ, түүний эрх зүйн зохицуулалтын онцлог" Бакалаврын төгсөлтийн ажил 36 2017-06-25
9 Б.Уянга Гэр бүлийн эрх зүй дэх гэрээ Бакалаврын төгсөлтийн ажил 34 2018-01-12
10 Шүүхийн ерөнхий зөвлөл Шүүх эрх мэдэл 2020/№2 Ном, мэргэжлийн сэтгүүл 34 2020-08-12

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

“Оюуны-Инноваци” Эрх зүйн судалгааны төв

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn