Бүтээлийн нэр
Үр хөндөлт хийлгэх эрхтэй холбоотой Америкийн Нэгдсэн Улсын Дээд шүүхийн шийдвэрийн хураангуй
Тэмдэглэл
САНАМЖ: Энэхүү гадаад улсын шүүхийн шийдвэрийн хураангуй нь олон нийтийн эрх зүйн боловсролд зориулан судалгааны зорилгоор орчуулан гаргасан албан бус орчуулга болно.
Хэлбэр
Хууль зүйн орчуулга /эрх зүйн акт, бүтээл/
Салбар
Үндсэн хуулийн эрх зүй
Бүтээлийн товч
Энэхүү шүүхийн шийдвэрээр үр хөндөлт хийлгэх эрхийг Үндсэн хуулиар хүлээн зөвшөөрсөн эсэх асуудлыг авч үзэх бөгөөд АНУ-ын 1973 болон 1992 оны Дээд шүүхийн жишиг шийдвэрүүд нь "хувь хүний нууцыг хамгаалах эрх"-ийг үндэслэн эмэгтэйчүүдийг үр хөндөлт хийлгэх эрхтэй гэж үзсэн байдаг. Улмаар 2021 оны 11-р сарын 01-ны өдөр энэ асуудлыг дахин авч хэлэлцсэн бөгөөд ийнхүү 2022 оны 06-р сарын 24-ны өдөр тус шийдвэрээр эмэгтэйчүүдийн үр хөндөлт хийлгэх эрхийг Үндсэн хуулиар хүлээн зөвшөөрөөгүй болохыг дурдаж, энэхүү хэргийг шийдвэрлэсэн шүүхийн жишиг шийдвэрүүдийг (эмэгтэйчүүд үр хөндөлт хийлгэх эрхтэй болох) хүчингүй болгосноор, уг жишиг шийдвэрийг цаашид дагахгүй гэсэн дүгнэлтийг гаргасан бөгөөд үр хөндөлт хийлгэх эрхийг төрийн эрх мэдлийн хүрээнд өөр өөрийн орны хуулиар зохицуулах эрх хэмжээг нь нээлттэй үлдээн шийдвэрлэсэн байна.
Түлхүүр үг
Үндсэн хууль, Шүүхийн жишиг, Үр хөндөлт хийлгэх эрх, Үр хөврөл, Эмэгтэйчүүдийн эрх
Бичигдсэн огноо
2022-11-04
Хуудсын тоо
10
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2022-11-21
Товч мэдээлэл үзсэн
1457
Бүрэн эхээр нь үзсэн
44
Эшлэлийн тоо
2
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
А.Нэмүүлэн “Үр хөндөлт хийлгэх эрхтэй холбоотой Америкийн Нэгдсэн Улсын Дээд шүүхийн шийдвэрийн хураангуй” (2022), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1408
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд

А. Нэмүүлэн “АМЕРИКИЙН НЭГДСЭН УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ХУРААНГУЙ” (2022), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: