Бүтээлийн нэр
Эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй төрийн өмчийн концессын төслөөс улсын төсөвт үзүүлж буй нөлөө
Тэмдэглэл
Тухайн өгүүлэл нь “Удирдлагын Академи”-иас эрхлэн гаргадаг “Удирдахуйн онол, практикын асуудлууд” сэтгүүлийн 2017 оны №17 дугаарт хэвлэгдсэн.
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Салбар
Бусад
Бүтээлийн товч
Өгүүллийн хүрээнд улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр хэрэгжиж байгаа концессын төслүүд, тэдгээрээс улсын төсөвт бий болгож байгаа зарим тулгамдсан асуудлын авч үзсэн. Өгүүлэлд төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг хэрэгжүүлэх шаардлага, төрөл, хэлбэр, санхүүжилт, манай улсад хэрэгжиж буй улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй концессын төслүүдийн хэрэгжилт, түүнээс үүдэн буй зарим асуудлыг холбогдох дүгнэлт, саналын хамт тусгасан. Мөн онолын үүднээс дээр төрийн зарим чиг үүргийг хувийн хэвшилд шилжүүлдэг хэлбэрүүд нь бүгд төр, хувийн хэвшлийн түншлэлд тооцогддог боловч тухайн улсын төрийн бодлогын онцлог, захиргааны байгууллын өвөрмөц байдлаас шалтгаалан янз янзаар ойлгогддог байдлыг тус өгүүллийн хүрээнд авч үзсэн болно.
Түлхүүр үг
Түншлэл; Барих-Шилжүүлэх; Улсын төсөв, Засгийн газар, Урьдчилсан төлбөр, Дараа төлбөр, Эргэн төлөлт, Гадаад валют; Хөрөнгө оруулалт, Баталгаат хугацаа.
Бичигдсэн огноо
2017-09-27
Хуудсын тоо
14
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2022-11-22
Товч мэдээлэл үзсэн
1505
Бүрэн эхээр нь үзсэн
24
Эшлэлийн тоо
4
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Ч.Баатар “Эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй төрийн өмчийн концессын төслөөс улсын төсөвт үзүүлж буй нөлөө” (2017), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1410
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд

1. Манай улсад хийгдсэн гэрээний зарим нэг онцлогоос шалтгаалан сууриласан гэж үзэв. Жишээ: DBTбуюу Зураг төсөл боловсруулах –Барих –Шилжүүлэх, Зураг төсөл боловсруулах -Буулгах –Барих –Шилжүүлэх гэх мэт.

2. Монгол улсын Засгийн газрын Тохируулагч Агентлаг Үндэсний хөгжлийн газар, Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө  оруулалтын  төсөл,  арга  хэмжээний  төлөвлөгөө,  гүйцэтгэл,  концессын  зүйлийн  жагсаалт, гүйцэтгэлийн 2017 оны 11-р сарын мэдээлийг иш үндэсболгон тооцоолов.

3. Монгол улсын Засгийн газрын Тохируулагч Агентлаг Үндэсний хөгжлийн газар, Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө  оруулалтын  төсөл,  арга  хэмжээний  төлөвлөгөө,  гүйцэтгэл,  концессын  зүйлийн  жагсаалт, гүйцэтгэлийн 2017 оны 11-р сарын мэдээлийг иш үндэс болгон тооцоолов.

4. Эх  сурвалж:  Монгол  улсын  Засгийн  газрын  Тохируулагч  Агентлаг  Үндэсний  хөгжлийн  газар, Хөрөнгийн  зардал,  хөрөнгө  оруулалтын  төсөл,  арга  хэмжээний  төлөвлөгөө,  гүйцэтгэл,  концессын зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэлийн 2017 оны 11-р сарын мэдээлийг иш үндэс болгон тооцоолов.