Бүтээлийн нэр
Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн эрх зүйн байдал, зохистой харьцаа” экспертийн судалгааны тойм
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Салбар
Нутгийн удирдлага
Бүтээлийн товч
Энэхүү өгүүллээр Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн эрх зүйн байдал, зохистой харьцааны өнөөгийн байдал, түүнд тулгарч буй бэрхшээл, түүнийг боловсронгуй болгох арга замыг тодорхойлохыг зорьсон болно. Орон нутгийн бие даасан байдлыг тодорхойлох нь чухал байна. Орон нутгийн бие даасан байдлыг сайжруулахад нийгэм, эдийн засаг, хүн ам, хууль тогтоомж, газар нутгийн бүсчлэл, татвар төвлөрүүлэх эрх, зарцуулах эрх, орон нутгийн албан тушаалтны, томилгоо орон нутагт аж үйлдвэр бий болгох, төрийн бодлого шаардлагатай байна.

Монгол Улсын төрийн зохицуулалтаар төвлөрсөн татвар, төсвийн бодлого явагдаж байгаа нь орон нутгийн бие даасан байдлын бэрхшээлийн эх үндэс болж байгаа гэсэн дүгнэлт судалгаанаас харагдаж байна. Намын нөлөөлөл их байгаагаас болж орон нутгийн бие даах чадварт сөрөг нөлөө үзүүлэхийн зэрэгцээ албан тушаалын томилгооны хараат бус байдал алдагдаж байгаа нь судалгаанаас харагдаж байна. Төрийн удирдлагыг хэрэгжүүлж буй Засаг дарга, ИТХ-ын тэргүүлэгчид, хурлын даргын ажлын хариуцлага, идэвх санаачлага ихээхэн сул дорой байгаа тул тэдний хариуцлагыг өндөржүүлэх эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох шаардлагатай байна. Судалгаанд оролцсон шинжээчид аймаг, сумыг томруулах шаардлагатай ингэснээр орон нутгийн бие даасан байдал сайжрах магадлал өндөр гэж үзсэн байна. Орон нутгийн бие даасан байдлыг сайжруулах арга замын талаар гол нь аймаг, сумдын давуу талд тулгуурласан эдийн засгийн шинэ салбаруудыг хөгжүүлэх замаар эдийн засгийн чадавхыг нь дээшлүүлэх асуудал чухал байна. Зарим төрлийн татварын орлогыг нь орон нутагт үлдээж, бүрдүүлэх хураах болон захиран зарцуулах эрх олгох хэрэгтэй байна.
Түлхүүр үг
Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, эрх зүйн орчин, эрх зүйн зохицуулалт, зохистой харьцаа
Бичигдсэн огноо
2016-12-30
Хуудсын тоо
13
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2023-03-14
Товч мэдээлэл үзсэн
819
Бүрэн эхээр нь үзсэн
7
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
М.Долгорсүрэн “Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн эрх зүйн байдал, зохистой харьцаа” экспертийн судалгааны тойм” (2016), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1521
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх