Бүтээлийн нэр
Ахмад настны эрхийн хэрэгжилт
Тэмдэглэл
Уг судалгааг Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 22 дахь илтгэлээс хэсэгчлэн авав
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Үндсэн хуулийн эрх зүй
Бүтээлийн товч
ХЭҮК ахмад настны эрхийн хэрэгжилт, хамгааллын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудлуудыг тодорхойлох зорилгоор Нийслэлийн 9 дүүргийн гэр хороололд амьдарч буй 600 ахмадыг хамруулсан судалгааг 2022 онд хийлээ. Энэхүү судалгааны үр дүн болон холбогдох байгууллагуудаас авсан мэдээлэл, судалгаанд үндэслэн Ахмад настны тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан ахмад настны эрхийн хэрэгжилтийн өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудлыг энэ бүлэгт хөндөхийг зорилоо. Илтгэлийг Ахмад настны нийгмийн хамгаалал, ахмад настны хөдөлмөрлөх эрх, ахмад настны эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрх, ахмад настны хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх эрх, ахмад настны хөгжих эрх гэсэн таван дэд хэсгийн хүрээнд боловсруулав.
Түлхүүр үг
ахмад настан, ахмад настаны эрх, тэтгэвэр, ахмад натсны хөдөлмөрлөх эрх, ахмад настны нийгмийн хамгаалал
Бичигдсэн огноо
2022-12-22
Хуудсын тоо
78
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2023-05-26
Товч мэдээлэл үзсэн
1314
Бүрэн эхээр нь үзсэн
29
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Хүний эрхийн Үндэсний Комисс “Ахмад настны эрхийн хэрэгжилт” (2022), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1594
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх