Бүтээлийн нэр
Гэм буруугүйгээр үүргийн гүйцэтгэлийг биелүүлэх боломжгүй болохтой холбоотой эрх зүйн асуудал
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Салбар
Иргэний эрх зүй, Гэрээ & Үүргийн эрх зүй
Бүтээлийн товч
Улс орныг хамарсан гэнэтийн хязгаарлалтын улмаас үүрэг гүйцэтгэгчийн гэм буруугүйгээр үүрэг гүйцэтгэх боломжгүй болсон тохиолдолд талуудын эрх ашгийг хамгаалан хэрхэн авч шийдвэрлэхийг судлан, ИХ-ийн 219.1-д заасан зохицуулалтын хүрээнд үүрэг гүйцэтгэгчийн “гэм буруугүй”-гээр үүргийн гүйцэтгэл боломжгүй болоход хуулийн зохицуулалтыг хэрхэн авч тайлбарлаж байгааг тус өгүүлэл харуулна. Мөн Япон улсын Иргэний хуулийн зохицуулалттай харьцуулан түүний онцлогыг гаргаж тавина. Ингэснээр үүрэг гүйцэтгэгчийн гэм буруугүйгээр үүргийн гүйцэтгэл боломжгүй болсон тохиолдолд асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх арга хэмжээг сайжруулах гарц гаргалгааг танилцуулах юм. Энэхүү өгүүлэл нь эрдэмтэн судлаачдын судалгаанд үндэслэн дэвшүүлсэн асуудалд оновчтой гаргалгааг эрэлхийлсэн болно.
Түлхүүр үг
Үүргийн гүйцэтгэл боломжгүй болох, нөхцөл байдал өөрчлөгдсөний улмаас үүргийн
гүйцэтгэлийг биелүүлэх боломжгүй болох, шударга ёсны зарчим, гэм буруу.
Бичигдсэн огноо
2024-01-01
Хуудсын тоо
11
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2024-02-29
Товч мэдээлэл үзсэн
431
Бүрэн эхээр нь үзсэн
33
Эшлэлийн тоо
43
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
М.Уянга “Гэм буруугүйгээр үүргийн гүйцэтгэлийг биелүүлэх боломжгүй болохтой холбоотой эрх зүйн асуудал” (2024), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1914
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд

1. Энхбаяр.Б, Домжан.Б, Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдлаас үүссэн хэрэг маргааны хянан шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ, ННФ, 2022, 245 дахь тал.

2. Оюунтунгалаг Ж, Иргэний эрхзүй II Гэрээний үүрэг, Улаанбаатар, 2022, 89 дахь тал.

3. Буянхишиг Б, Үүргийн эрхзүйн ерөнхий анги ,Улаанбаатар, 2017, 148-149 дахь тал.

4. Буянхишиг Б, Үүргийн эрхзүйн ерөнхий анги, Улаанбаатар, 2017, 150-151 дахь тал.

5. Мөн тэнд

6. Энхзул Д, Иргэний эрх зүйн 40 бодлого ,Улаанбаатар, 2009, 53-60 дахь тал,

7. Буянхишиг Б, Үүргийн эрхзүйн ерөнхий анги ,Улаанбаатар, 2017, 150-151 дахь тал.

8. Мөн тэнд

9. 18 дугаар зуунаас эхлэн өдийг хүртэл олон улсын эрхзүйн баримт бичиг болон зан заншлын хэм хэмжээнд хэрэглэгдэж ирсэн үзэл хандлага юм. Латин хэлнээс Англи хэлрүү “agreements must be kept” гэж орчуулагдана. Орчин үед энэхүү үзэл олон улсын эрхзүй болон гэрээний эрхзүйд өргөнөөр хэрэглэгдэж байна.\

10. Мэндсайхан Т, Гэрээний эрхзүй, Улаанбаатар,2021, 260-263 дахь тал.

11. Мөн тэнд

12. Должин С, “Үүрэг гүйцэтгэх боломжгүй болох нөхцөлд эдийн засгийн дүн шинжилгээ хийх хөгжлийн чиг хандлага” Монгол улсын хувийн эрх зүйн тулгамдсан асуудал: Иргэний болон худалдааны хууль тогтоомжийн олон улсын жишиг (2019 оны хавар): 307-318 дахь тал.

13. Мөн тэнд

14. Чинбат Н, Иргэний эрхзүйн лекцийн товчоон ерөнхий анги, Улаанбаатар, 2014, 285-286 дахь тал.

15. Оюунтунгалаг Ж, Иргэний эрхзүйн ерөнхий анги, Улаанбаатар, 2020, 200-201 дахь тал.

16. Мөн тэнд

17. Тэмүүлэн Б, “Үүргийн эрхзүйн ерөнхий анги дахь зөрчилдөөнтэй ба дутуу хийгдсэн зохицуулалтын асуудал” Эрх зүй сэтгүүл №2 : 72-78 дахь тал.

18. Мөн тэнд

19. Кают Ё, Шпанглер Э нар, Монгол улсын Иргэний хуулийн тайлбар, Улаанбаатар, 2010, 421-430 дахь тал.

20. Буянхишиг Б, Үүргийн эрхзүйн ерөнхий анги, Улаанбаатар, 2017, 162 дахь тал.

21. Мэндсайхан Т, Гэрээний эрхзүй, Улаанбаатар, 2021, 260 дахь тал.

22. Солонго.С, “Ковид-19 Цар тахал нь гэрээний үүргийн гүйцэтгэлд нөлөөлөх эрх зүйн үр дагавар, шийдвэрлэх арга зам”, магистрын зэрэг горилсон бүтээл, МУИС-ХЗС, 2022, 9-11 дэхь тал

23. Мэндсайхан Т, Гэрээний эрхзүй, Улаанбаатар, 2021, 263-265 дахь тал.

24. Мөн тэнд

25. Буянхишиг Б, Үүргийн эрхзүйн ерөнхий анги, Улаанбаатар, 2017, 181 дэхь тал.

26. Мөн тэнд

27. Буянхишиг Б, Үүргийн эрхзүйн ерөнхий анги, Улаанбаатар, 2017, 183 дахь тал.

28. Тэмүүлэн Б, “Үүргийн эрхзүйн ерөнхий анги дахь зөрчилдөөнтэй ба дутуу хийгдсэн зохицуулалтын асуудал” Эрх зүй сэтгүүл №2 , 72-78 дахь тал.

29. Солонго.С, “Ковид-19 Цар тахал нь гэрээний үүргийн гүйцэтгэлд нөлөөлөх эрх зүйн үр дагавар, шийдвэрлэх арга зам”, магистрын зэрэг горилсон бүтээл, МУИС-ХЗС, 2022, 12 дахь тал

30. Солонго.С, “Ковид-19 Цар тахал нь гэрээний үүргийн гүйцэтгэлд нөлөөлөх эрх зүйн үр дагавар, шийдвэрлэх арга зам”, магистрын зэрэг горилсон бүтээл, МУИС-ХЗС, 2022, 57 дахь тал

31. Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим, Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйл болон хүнд нөхцөл байдлыг гэрчлэх журам, 2.2.1. дэхь хэсэг

32. Мөн тэнд

33. МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монголын Олон Улсын Арбитр, “Давагдашгүй хүчин зүйл болон хүнд нөхцөл байдлын тухай” гарын авлага, 2020, 9 дэхь тал

34. Мөн тэнд

35. Ковид-19-ийн цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль, 2020.

36. Кают Ё, Шпанглер Э нар, Монгол улсын Иргэний хуулийн тайлбар, Улаанбаатар,2010, 430 дахь тал.

37. 弁護士 金子 剛、”民法解説” 金子総合法律事務所 (2020 Хавар): 7-8.https://tek-law.jp/civil-
code/claims/general-provisions/effects-of-claims/liability-for-non-performance/article-412-2/ (2022 оны 11-р сарын 20-ны өдөр үзэв.)

38. Япон хэлэнд 会社通念上 гэж нэрлэдэг. Энэ нь нийгэмд нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн ойлголт, үзэл бодол зэрэг юм.

39. 増野 圭、”履行不能とは” 国際総合事務所 (2020 Хавар ):1-4. https://xn--
3kqu8h74fvjh21bnlehqde40h44r.com// (2022 оны 11-р сарын 18-нд үзэв.)

40. Буянхишиг Бат-Эрдэнэ, Үүргийн эрхзүйн ерөнхий анги, Улаанбаатар, 2017, 149 дахь тал.

41. 債務不履行の改正債権法改正のポイント〔第04回〕~債務不履行の改正を押さえよう~
https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/saikenho04/(2023 оны 11-р сарын 15-нд үзэв.)

42. 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。

43. 加賀山茂、契約法講座、日本評論社.2017.261 дахь тал.