Бүтээлийн нэр
Хяналтын журмаар гаргах гомдолд үндэслэл тогтоох зохицуулалтын хэрэглээ, дүн шинжилгээ /Захиргааны хэрэг маргааны жишээ дээр/
Тэмдэглэл
Бидний хамтран гүйцэтгэсэн, УДШ-д хяналтын гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх болсон шинэ зохицуулалтын практикийг судалсан шүүхийн шийдвэрийн судалгаа маань хэвлэгдлээ. Тус судалгааг 2023 оны 3 дугаар сард эхэлж, мөн оны 5 сард гүйцэтгэж дууссан болно. Биднийг судалгааны саналыг дэмжиж, хамтран ажилласан Нээлттэй Нийгэм Форум НҮТББ-ын хамт олонд баярлалаа.
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Захиргааны процессын эрх зүй
Бүтээлийн товч
2023 оны 3 дугаар сарын 02-ны өдрөөс эхлэн 3 сарын хугацаанд гүйцэтгэсэн энэхүү судалгаагаар хяналтын журмаар гаргах гомдолд үндэслэл тогтоох зохицуулалт хэрэгжиж эхэлсэн эхний нэг жилийн хугацаанд хяналтын журмаар гаргасан гомдлыг хяналтын шатны шүүх хуралдаанаар хэлэлцүүлэх эсэхийг шийдвэрлэсэн УДШ-ийн ЗХТ-ын нийт шүүгчийн хуралдааны 452 тогтоол; хяналтын шатны шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцсэн 48 тогтоол; хяналтын шатны шүүх хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээс татгалзсан 52 гомдолд хамаарах анхан шатны шүүхийн шийдвэр, давж заалдах шатны шүүхийн магадлал зэрэг 600 гаруй эрх зүйн актыг www.shuukh.mn шийдвэрийн цахим сан болон УДШ-ийн архиваас хуулбарлан авч, шинжлэн судлах замаар “Улсын дээд шүүхийн Захиргааны хэргийн танхимаас хэрэг маргааныг хяналтын журмаар хянан хэлэлцэх асуудлыг шийдвэрлэж буй байдал”-д дүн шинжилгээ хийсэн болно.
Түлхүүр үг
Улсын Дээд шүүх, хяналтын гомдол, захиргааны эрх зүй, захиргааны процессын эрх зүй, хяналтын гомдолд үндэслэл тогтоох хандлага
Бичигдсэн огноо
2023-05-31
Хуудсын тоо
162
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2024-04-10
Товч мэдээлэл үзсэн
615
Бүрэн эхээр нь үзсэн
50
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
З.Ганзориг М.Маралмаа Б.Мягмарсүрэн Нээлттэй Нийгэм Форум Р.Оюундэлгэр Б.Төрбат “Хяналтын журмаар гаргах гомдолд үндэслэл тогтоох зохицуулалтын хэрэглээ, дүн шинжилгээ /Захиргааны хэрэг маргааны жишээ дээр/” (2023), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1953
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд

ЭХ СУРВАЛЖ

Эрх зүйн баримт бичиг 

 1. Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль /2016 он/.

 2. Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /2021 он/.

 3. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэц, “Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 17 зүйлийн 17.3.1 дэх заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг эцэслэн шийдвэрлэх тухай” 2015 оны 10 сарын 30-ны өдрийн 7 дугаар тогтоол, https://www.legalinfo.mn/law/details/11397

 4. Монгол Улсын дээд шүүхийн Шүүгчдийн зөвлөгөөн “Монгол Улсын дээд шүүхийн танхимын нийт шүүгчийн хуралдааны журам” 2022, №2, http://www.supremecourt.mn/files/20223/0_1650445522.pdf

 5. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэц, “Монгол Улсын Шүүхийн тухай хууль, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн зарим заалт Монгол Улсын Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай” 2023 оны 05 сарын 03-ны өдрийн 2 дугаар дүгнэлт https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16759139714881

 6. Монгол Улсын Их Хурал, “Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан Нэмэлт, өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх, түүнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай” 2020 оны 02 дугаар тогтоол, https://legalinfo.mn/mn/detail/14950 

 7. Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны намрын ээлжит чуулганы Хууль зүйн байнгын хорооны 2021 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр /мягмар гараг/-ийн Хуралдааны тэмдэглэл, “Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд /Засгийн газар 2020.04.10-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, анхны хэлэлцүүлэг/”, http://parliament.mn/files/122837   

 8. Монгол Улсын Их Хурал, “Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл” 2021 оны 12 дугаар тогтоол,  https://old.legalinfo.mn/law/details/16009 

 9. Монгол Улсын Их Хурал, “Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны Намрын ээлжит чуулганаар хэлэлцэх асуудлын тухай” 2021 оны 75 дугаар тогтоол,  https://old.legalinfo.mn/law/details/16807 

 10. Монгол Улсын Их Хурал, “Монгол Улсын Их Хурлын 2022 оны Намрын ээлжит чуулганаар хэлэлцэх асуудлын тухай”, 2022 оны 52 дугаар тогтоол, https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16530825973761 

 11. Монгол Улсын Их Хурал, “Монгол Улсын Их Хурлын 2023 оны Хаврын ээлжит чуулганаар хэлэлцэх асуудлын тухай”, 2023 оны 11 дүгээр тогтоол, https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16532690035601