Бүтээлийн нэр
ӨМЧЛӨЛ БА ЭЗЭМШИЛ, COMMON AND CIVIL LAW SYSTEM
Тэмдэглэл
Шударга ёсны хэмжүүр сэтгүүл, 2013 оны №1-т нийтлэгдсэн.
Бүтээлийн хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл
Бүтээлийн товч
Нийгмийн хөгжлийн аль ч үед хүний амьдралын амин чухал асуудал болох өмчлөл, өмчлөх эрхийн зохицуулалт нь иргэнлэг /civil/ болон нийтлэг /common/ эрх зүйн тогтолцоонд томоохон ялгаатай байдгийг хуульчид, судлаачид хүлээн зөвшөөрдөг. Иргэнлэг эрх зүйн тогтолцоонд өмчлөх эрхийг туйлын буюу абсолют эрх гэдгээр нь авч үзэж, энэ хүрээнд өмчлөгчийн эд баялгаа чөлөөтэй захиран зарцуулах, эзэмших, ашиглах гэсэн тодорхой ашиг сонирхлыг хамгаалах тухай үзэл баримтлал хэвшиж тогтсон байдаг. Харин нийтлэг эрх зүйд өмчлөх эрхийг абсолют эрх гэж үздэггүй, өмчлөх эрхийн хүрээнд хамгаалагдах ашиг сонирхлын хүрээ нь маш өргөн, тодорхой заагдаагүй байх ба хувь этгээдэд өөрсдөө тодорхойлох илүү боломжтой гэж үздэг байна.

Энэхүү өгүүллийн хүрээнд эзэмшил, өмчлөлийн ойлголтыг эрх зүйн өөр өөр тогтолцоонд хэрхэн авч үздэг, эдгээрийн үндэслэл болсон онолын үзэл баримтлалуудыг тоймлон толилуулахыг зорилоо. Иргэнлэг эрх зүйд өмчлөх эрхийн халдашгүй байдлыг хүлээн зөвшеөрч, өмчлөл, эзэмшлийг ялгаатай ойлголт хэмээн авч үздэг бол нийтлэг эрх зүйд өмчлөл, эзэмшлийн хооронд тодорхой ялгаа гаргах шаардлагагүй гэж үздэг байна.
Түлхүүр үг
өмчлөх эрх, эзэмших эрх, эзэмшигчийг хамгаалах, estate, fee simple, эзэмших илүү эрх, better right, tracing right, хууль бус эзэмшлээс газраа чөлөөлүүлэх нэхэмжлэл, action of ejection
Бичигдсэн огноо
2013
Хуудсын тоо
4
Хэл
Монгол
Үнэ
3000 төгрөг
Байршуулсан огноо
2021-06-17
Товч мэдээлэл үзсэн
172
Бүрэн эхээр нь үзсэн
Эшлэлийн тоо
8
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

“Оюуны-Инноваци” Эрх зүйн судалгааны төв

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn