Германы Үндсэн хуулийн шүүхээс Засгийн газрын ногоон эрчим хүчний шилжилтийг дэмжихээр төсөвлөсөн 60 тэрбум еврог Үндсэн хууль зөрчсөн гэж үзлээ.

3 months ago

Германы Үндсэн хуулийн шүүхээс Засгийн газрын ногоон эрчим хүчний шилжилтийг дэмжихээр төсөвлөсөн 60 тэрбум еврог Үндсэн хууль зөрчсөн гэж үзлээ. Уг мөнгийг анх цар тахлын онцгой нөхцөлд зээл болгон авсан ч одоо зориулалтыг нь өөрчилж байгаад, түүнчлэн тус улсын Үндсэн хуульд заасан өр зээлийн хязгаарыг давсан учраас Үндсэн хуулийг зөрчсөн гэж шүүх үзжээ.
 
Үндсэн хуулийн эдийн засгийн эрх зүйн үүднээс авч үзвэл, өрийн дээд хязгаар, зориулалтыг Үндсэн хуульдаа тодорхой тусгасан нь аливаа улсын санхүүгийн сахилга батыг хангахад чухал холбогдолтой байдаг. Мөн зориулалт нь онцгой нөхцөл байдал үүссэн байхыг шаарддаг.
Монгол Улсын хувьд ийм нарийвчилсан зохицуулалт Үндсэн хуульд байхгүй учир Засгийн газрын өр зээлд хяналт тавихад асуудалтай байгаа.