Бүтээлийн нэр
Restorative Justice Concept буюу Шударга ёсыг нөхөн сэргээх үзэл баримтлал ба эрүүгийн эрх зүйн хөгжлийн чиг хандлага
Хэлбэр
Бакалаврын төгсөлтийн ажил
Салбар
Эрүү
Бүтээлийн товч
Ял шийтгэлд суурилсан аргаар шударга ёсыг сэргээн тогтоох, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх уламжлалт хандлага нь эдүгээ хоцрогдож, гэмт этгээд дахин гэмт хэрэг үйлдэхээс сэргийлэх, хохирогчийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр эрүүгийн эрх зүйн тогтолцоонд харьцангуй чөлөөтэй, уян хатан арга хэмжээг нэвтрүүлэх хүнлэг ёсны чиг хандлага дэлхийн улс орнуудын эрүүгийн эрх зүйн хөгжилд нэвтэрч эхэлжээ. Дэлхийн хөгжингүй улс орнууд, НҮБ болон Европын холбооны зүгээс эрүүгийн хэрэгт хохирогч, гэмт хэрэгтнийг эвлэрүүлэн зуучлах хөтөлбөр нь гэмт хэргийн улмаас зөрчигдсөн эрхийг нөхөн сэргээх, хохирол, хор уршгийг бүрэн барагдуулах, хохирогчийг дахин хохирохоос хамгаалах, гэмт хэрэгтнийг дахин гэмт хэрэг үйлдэхээс сэргийлэх үр дүнтэй арга хэрэгсэл болох тал дээр санал нэгдээд буй.
Манай улсын хувьд 1926 оноос хойш шударга ёсыг нөхөн сэргээх үзэл санааг агуулсан элементүүд Эрүүгийн хууль тогтоомжид тусгагдаж ирсэн боловч бүрэн утгаар нь тайлбарлаж хэрэгжүүлж чадаагүй, зохицуулалтын боловсронгуй бус байдал 2015 онд Эрүүгийн хууль тогтоомжид орсон шинэчлэлийн хүрээнд ч хэвээр үлджээ. Энэ явдал нь Эрүүгийн хуулийн шударга ёсыг сэргээн тогтоох, ял шийтгэлээр цээрлүүлэхээс илүү нийгэмшүүлэх суурь үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлэхэд саад учруулж буй юм. Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлыг бүрэн барагдуулах, гэмт хэрэгт хохирсоны улмаас хохирогчид үүсдэг онцгой хэрэгцээг ойлгох, хангах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажиллагаанд Эрүүгийн эрх зүйн шударга ёс, энэрэнгүй ёсны зарчмыг баримтлах үүднээс шударга ёсыг нөхөн сэргээх тухай ойлголтыг онолын үндэслэлтэйгээр судлах, энэ чиглэлээр судалгаа шинжилгээг эрчимжүүлэх, бусад улс орнуудын туршлагыг судалж, өөрийн орны онцлогт тохирсон эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгох нь манай улсын Эрүүгийн эрх зүйн хөгжлийг дараагийн үе шатанд хөтлөх алхам болох юм.
Түлхүүр үг
Эрүүгийн эрх зүй, эрүүгийн процессын эрх зүй, шударга ёсыг нөхөн сэргээх үзэл баримтлал, Restorative Justice Programm
Бичигдсэн огноо
2022.05.27
Хуудсын тоо
78
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2022-06-23
Товч мэдээлэл үзсэн
329
Бүрэн эхээр нь үзсэн
6
Эшлэлийн тоо
138
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх