Бүтээлийн нэр
EPC гэрээг олон улсын эрчим хүчний төсөлд хэрэглэх нь
Хэлбэр
Хууль зүйн орчуулга /эрх зүйн акт, бүтээл/
Салбар
Иргэний эрх зүй
Бүтээлийн товч
Зураг төсөл, худалдан авалт, барилгын ажил гүйцэтгэх (EPC) гэрээ нь томоохон хэмжээний дэд бүтцийн ажлыг хийж гүйцэтгэж буй хувийн хэвшлийнхний хамгийн ихээр хэрэглэж байгаа загвар гэрээ юм. Тус загвар гэрээгээр хэрэгжиж буй төсөл бүр нь сайн менежменттэй байх нь чухал бөгөөд хэрвээ үгүй бол захиалагч, гүйцэтгэгч, зээлдүүлэгч, Засгийн газар гэх мэт гэрээний оролцогч талуудад сөрөг үр дагавартай. Иймд, хэрвээ гэрээний менежментийг зөв хэрэгжүүлж, хянахгүй бол төсөлд бүхлээр нь сөрөг нөлөө үзүүлэх магадлалтай байдаг. Тухайлбал төслийн хугацаа хойшлох, илүү зардал гарах, чанар, аюулгүй байдал болоод бусад зүйлс үүнд багтана.
Өнгөрсөн хугацаанд зарим гүйцэтгэгчид EPC гэрээнээс ихээхэн алдагдал хүлээснээс үүдэн зарим улсад тус гэрээг хэрэглэхээс зайлсхийх тохиолдол их байна. Иймд тус загвар гэрээний сайжруулах шаардлагатай хэсгүүдэд анализ дүгнэлт хийхийн тулд энэхүү судалгаанд чанарын судалгааны аргыг ашиглан, эрчим хүчний салбарын холбогдох тохиолдлуудыг судалж, бизнес эрхлэгч нартай нэмэлт ярилцлага хийсэн ба EPC гэрээний гол маргаан болдог тодорхой бус утгатай зохицуулалтууд болон маргаан үүсгэдэг гол заалтуудыг тодорхойлж, тэдгээрийн агуулгыг нэгдмэл утгаар ойлгох байдлыг нэмэгдүүлэхийн тулд тухайн заалтуудыг задлан тайлбарласан байна. Мөн судалгаанд EPC загвар гэрээг ашиглаж төслийг амжилттай дуусгах гол хүчин зүйлсийг тодорхойлж, EPC гэрээний загвар нь эрчим хүчний төсөлд маш сайн тохирч болох бөгөөд, ялангуяа гүйцэтгэгч нь тухайн гэрээний эрх зүйн орчин, түүний дотор эрсдэл хуваарилалтын талаар сайтар ойлголттой тохиолдолд ашиглавал илүү зохимжтой гэсэн дүгнэлтэд хүржээ.
Түлхүүр үг
ФИДИК, ОУЗИХ, FIDIC, EPC гэрээ, Барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээ, Эрчим хүчний төсөл
Бичигдсэн огноо
2015-03-15
Хуудсын тоо
11
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2022-07-25
Товч мэдээлэл үзсэн
528
Бүрэн эхээр нь үзсэн
8
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Өмгөөллийн "Легал линк Си Би Эй" ХХН “EPC гэрээг олон улсын эрчим хүчний төсөлд хэрэглэх нь” (2015), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1321
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх