Бүтээлийн нэр
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн эзэмшил, түүний төвлөрлийн асуудал
Зохиогч
Глоб Интернэшнл төв Д.Мөнхбүрэн, М.Доржханд
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Үндсэн хуулийн эрх зүй
Бүтээлийн товч
Судалгааны ажлын зорилго: МонголУлс дахь ардчиллыг гүнзгийрүүлэхэд хэвлэл, мэдээллийнхэрэг сэл, түүний зүгээс нөлөөлөх байдлыг судалж, хэвлэл, мэдээллийн эзэмшил, төвлөрлийн ил тод байдал болон түүний зохистой харьцааг тодорхойлсон, эрх зүйн баталгаагаар хангагдсан хэвлэл мэдээллийг хөхиүлэн дэмжснээр хариуцлагатай, сайн засаглалын хөгжлийг дэмжих зорилготой.

Судалгааны хүрээ: Хэвлэл, мэдээллийн эзэмшил, төвлөрлийн асуудлын хувьд: Хэвлэл мэдээллийн зах зээлийн хөгжлийн түвшингээр харьцуулан авч үзэх нь хамгийн үндэслэлтэй судалгааг гаргана гэж үзлээ. Үүнд: Хэвлэл мэдээллийн зах зээл хамгийн өндөр түвшинд хөгжсөн улсууд, дундаж, эхлэлтийн шатандаа гэсэн хэсгүүдээр хууль тогтоомжийн харьцуулсан судалгааг хийсэн.

Харьцуулсан судалгаанд хамрагдсан улсууд: Англи, Франц, Испани гэсэн хамгийн их ашиг олдог хэвлэлийн компанууд бүхий зах зээл байна. Мөн маш бага үзэгчтэй, үзэгчдийн шууд төлбөр, зар сурталчилгаагаар буюу шууд төлбөрөөр санхүүждэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй, бага хүн амтай Шинэ Зелланд зэрэг улсууд байна. Өөрөөр хэлбэл хэвлэл, мэдээллийн эзэмшил, төвлөрлийн асуудал нь түүний санхүүжилттэй шууд холбогдож байна. Зарим улсуудын “Өрсөлдөөний эсрэг” хуульд хэвлэл, мэдээллийн эзэмшил, төвлөрлийг хязгаарласан, хориглосон заалтууд байгаа учраас хууль тогтоомжийн хувьд Хэвлэл, мэдээллийн хууль тогтоомжоос гадна Өрсөлдөөний эсрэг, компанийн тухай хууль зэргийг судалсан.
Түлхүүр үг
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн эзэмшил, төвлөрлийн асуудал, хэвлэлийн эрх чөлөө, хэвлэл мэдээллийн эрх зүй
Бичигдсэн огноо
2010-01-01
Хуудсын тоо
44
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2022-09-19
Товч мэдээлэл үзсэн
1366
Бүрэн эхээр нь үзсэн
8
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Г.төв Д.Мөнхбүрэн, М.Доржханд “Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн эзэмшил, түүний төвлөрлийн асуудал” (2010), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1353
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх