Бүтээлийн нэр
Эрх зүйн философи ба цагдаа / Legal philosophy and the police
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Салбар
Эрх зүйн онол & Философи
Бүтээлийн товч
Хураангуй: Философийн тухай ойлголт тэр дундаа эрх зүйн философи нь цагдаагийн байгууллагад хамаарах хамаарлыг судалгааны үндсэн дээрээс тодруулан авч үзхийг зорьсон. Төрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх байгууллагын хувьд цагдаагийн байгууллагын үндэс суурь 3000 жилийн тэрээ грект би болсон гэж үздэг бөгөөд тухайн цаг үеээс өнөөдрийг хүртэл дэлхий нийтэд цагдаагийн байгууллагын баримталж байгаа үзэл баримлал бол философийн асуудалтай шууд холбон авч үзэж болох юм.

Summary: The concept of philosophy, including the relationship of legal philosophy to the police organization, is intended to be clarified on the basis of research. It is believed that the basis of the police organization as an organization that implements the state functions was 3000 years ago in Greece, and the attitude of the police organization in the world from that time to today can be considered directly related to philosophical issues.
.
Түлхүүр үг
Түлхүүр үг: Цагдаа, философи, үнэн, хүн, төр, нийгэм

Key words: Police, philosophy, truth, people, state, society
Бичигдсэн огноо
2023.02.02
Хуудсын тоо
7
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2023-02-02
Товч мэдээлэл үзсэн
1071
Бүрэн эхээр нь үзсэн
12
Эшлэлийн тоо
16
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Д.Батдаваа “Эрх зүйн философи ба цагдаа / Legal philosophy and the police” (2023), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1483
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд

[1]  D. Bob Gowin, Marino C. Alvarez. The Art of Educating with V Diagrams. — Cambridge University Press, 2005. — С. 52. — 231 с. — ISBN 052184343X.

[2] Brooke Noel Moore, Kenneth Bruder. Philosophy. The Power of Ideas. — 6th edition. — Mc Graw Hill, 2005. — 600 с. — ISBN 0-07-287603-4.

[3] Ойзерман Т. И. Философия как история философии. — СПб.: Алетейя, 1999. — ISBN 5-89329-067-4

[4] Edward Craig. Philosophy // Nigel Warburton Philosophy. Basic Readings.. — Routledge, 2005. — С. 5—10. — ISBN 0-203-50642-1.

[5] Hugo. G.Beitrage zur civilistischen Bucherkenntnis.Bd.I, Berlin, 1929.S.372.

[6] Долгорсүрэн Ж. Цагдаагийн эрх зүйн курс. Уб., 2014. 6 дахь тал

[7] https://www.britannica.com/topic/police

[8] https://en.wikipedia.org/wiki/Law_enforcement_in_the_United_States

[9] https://translate.google.mn/?hl=mn#en/mn/The%20European%20Police

[10] Таванжин Д. “Цагдаа судлалыг анхаарах цаг болжээ” (Гэмт явдалтай тэмцэх асуудалд №03 Уб., 2003.

[11] Төрийн мэдээлэл. 1992. №1. Монгол Улсын Үндсэн хууль

[12] Анна Владимировна “Нийгмийн яриа хэлэлцээ нь цагдаагийн алба хаагчийн сэтгэлгээний соёлыг төлөвшүүлэх механизм юм.” диссертаци., Краснодар 2014.,

[13] Вобликов, Андрей Борисович  “Улс төрийн эрх мэдлийн механизм дахь дотоод хэргийн байгууллагууд: философи ба улс төрийн шинжилгээ” диссертаци., Специальность ВАК РФ 2000.,

[14] Лыков Эдуард Николаевич  “Европын соёл дахь цагдаагийн практик: Философи ба антропологийн шинжилгээ” диссертаци Специальность ВАК РФ 2021

[15] Michael Mathura “Цагдаагийн албан хаагчдын олон нийтийн ойлголт” диссертаци Де Монфортын их сургууль, Лестер, Их Британи. 2019.,

[16] Kalamazoo, Michigan “Олон нийтийн цагдаагийн байгууллагын талаарх цагдаагийн ойлголтын шинжилгээ болон эмэгтэй албан хаагчид” диссертаци Баруун Мичиганы их сургууль.1997.,