Бүтээлийн нэр
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ОБЬЕКТЫН СУДАЛГАА ХИЙХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, ТҮҮНИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЗАРИМ АСУУДАЛ
Хамтран зохиогчид
үгүй
Бүтээлийн хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, эссэ
Бүтээлийн товч
Цагдаагийн байгууллага, Шүүх, Прокурор болон дотоод хэргийн яамны харъяа тусгай чиг үүрэг бүхий байгууллагуудаас обьектын судалгаа хийх үйл ажиллагааг хууль тогтоомжид хэрхэн тусгасан талаар судалж, цаашид цагдаагийн байгууллагаас обьектын судалгаа хийх эрх зүйн зохицуулалтыг хэрхэн боловсронгуй болгох талаар авч үзсэн.
Цагдаагийн байгууллагаас обьектын судалгаа хийх ажлыг дараах хууль, эрх зүйн актаар зохицуулж байна. Үүнд: Монгол Улсын Үндсэн хууль, Статистикийн тухай хууль, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Прокурорын тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль, УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны 2015 оны 23 дугаар тогтоол, шүүхийн хэмжээнд “Шүүхийн статистикийн мэдээлэл, тайлан гаргах журам”, Прокурорын байгууллагын хэмжээнд “Дотоод ажлын аргачилсан заавар”, “Үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийх аргачилсан заавар”, “Мэдээлэл, мэдээллийн системийн аюулгүй байдлыг хангах журам, Хууль зүйн салбарын хэмжээнд “Салбарын статистик мэдээллийн сан бүрдүүлэх, эрхлэн хөтлөх журам”, “Мэдээллийн санд мэдээлэл цуглуулах, шалгах, үнэлэн шинжлэх, ашиглах, шилжүүлэх, хүлээн авах, хуваарилах, үр дүнг тооцох, лавлагаа өгөх журам”, Цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд “туслах тоо бүртгэлийн заавар”, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэмжээнд “Нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөлтийн заавар”, “хорих байгуллагын стандарт” зэрэг эрх зүйн актаар зохицуулж байна.
In the article of how the law provides for object research by the police, the judiciary, prosecutors, and special services under the Ministry of the Interior, and how to further improve the legal framework for object research by the police.
Түлхүүр үг
Цагдаа, обьект, эрх зүй, үйл ажиллагаа, судалгаа, тоо бүртгэл, мэдээллийн сан, цагдаагийн хэсэг
Бичигдсэн огноо
2020.09.19
Хуудсын тоо
8
Хэл
Монгол
Үнэ
3000 төгрөг
Бүтээл
Байршуулсан огноо
2020-09-23
Товч мэдээлэл үзсэн
350
Бүрэн эхээр нь үзсэн
Эшлэлийн тоо
21
Энэ бүтээлийг эшлэх загвар
Г.Бямбадорж "Цагдаагийн байгууллагын обьектын судалгаа хийх эрх зүйн зохицуулалт, түүнийг боловсронгуй болгох зарим асуудал" УБ., 2020,
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

“Оюуны-Инноваци” Эрх зүйн судалгааны төв

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn