Бүтээлийн нэр
Монгол Улсын шүүх эрх мэдлийн шинэтгэл /сүүлийн 20 жилийн тойм/
Хамтран зохиогчид
Ж.Амарсанаа, Б.Чимид, Р.Мухийт, Л.Төр-Од
Тэмдэглэл
Энэхүү судалгааг Нээлттэй Нийгэм Форумын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр гүйцэтгэсэн болно.
Бүтээлийн хэлбэр
Бодлогын судалгаа, зөвлөмж
Бүтээлийн товч
Шүүх эрх мэдлийн шинэтгэлийн гол агуулга нь намын болон засаг захиргааны байгууллагын шууд хяналтад байж, тэдгээрийн албадлагын зэвсэг болж байсан хуучин тогтолцоог халж биеэ даасан, хараат бус, алагчлалгүй, шударга шүү хийн үндсэн болон дагнасан, төрөлжсөн тогтолцоо бий болгоход ор шиж байв. Энэ үйл явц 1992 оны Үндсэн хуулийн дараах шинэтгэлээс эхлэн үргэлжилж байна. Уул шинэтгэлийн гол гол агшныг хүснэгт 1-д жишиж харуулав.

Шүүх эрх мэдлийн шинэтгэл нь өргөн утгаараа хууль тогтоомжийн болон түүнийг хэрэглэх практикийн шинэтгэл, шүүхийн боловсон хүчин, мэдээлэл, удирдлага (менежмент)-ын шинэтгэл, хараат бус байдлыг хангах баталгааны бэхжилт зэрэг олон цогц асуудлыг хамарч байдаг. Өдгөө Монгол Улсад 400 гаруй хууль үйлчилж байна. Шүүхийн тухай, прокурорын байгууллагын тухай, эрүү, иргэн, өмгөөлөх байгууллагын тухай зэрэг материаллаг болон холбогдох процессын хуулийг 2002-2003 онд бүхэлд нь шинэчилж баталсан нь шүүхийн шинэтгэлд мэдэгдэхүйц үүрэг гүйцэтгэв. Гэвч амьдралд хэр нийцэж буй талаасаа эдгээр хуульд маргаантай, эргэлзээтэй заалт ажиглагдсаар байгааг анхаарч зохих судалгаа хийж төсөл боловсруулж байгаа болно.
Хүснэгтээр харуулсан асуудлыг зарим талаар дараагийн хэсгүүдэд дэлгэрүүлэн үзэх болно.
Түлхүүр үг
Шүүх эрх мэдлийн шинэтгэл, намын болон засаг захиргааны байгууллага, хараат бус, биеэ даасан байдал, үндсэн хууль
Бичигдсэн огноо
2010
Хуудсын тоо
141
Хэл
Монгол
Үнэ
Үнэгүй
Байршуулсан огноо
2020-10-12
Товч мэдээлэл үзсэн
738
Бүрэн эхээр нь үзсэн
81
Эшлэлийн тоо
182
Энэ бүтээлийг эшлэх загвар
Ж.Амарсанаа, Б.Чимид, Р.Мухийт, Л.Төр-Од нар. Монгол Улсын шүүх эрх мэдлийн шинэтгэл /сүүлийн 20 жилийн тойм/. Нээлттэй Нийгэм Форум. УБ., 2010 он.
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

“Оюуны-Инноваци” Эрх зүйн судалгааны төв

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn