Бүтээлийн нэр
Иргэний Хуулийн 452.2, 453.1, түүнчлэн БЭБХЭМХТТЗҮтХ 22-р зүйлийн 3, 24-р зүйлийн 3 дахь заалтууд нь Иргэний Хуулийн 222.5 дахь заалттай зөрчил үүсгэдэг бөгөөд Үндсэн Хуулийн Арван Дөрөвдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар хүчингүй байх тухай Цэцэд гаргасан Мэдээлэл
Бүтээлийн хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, эссэ
Бүтээлийн товч
Иргэний хуульд өөр хоорондоо зөрчил бүхий заалтуудыг хуульчилжээ. Энэ нь мөнгөн төлбөрийн үүрэг гүйцэтгүүлэгч нь Иргэний хуулийн 222.5 дахь хэсэгт заасан хүү шаардах хийсвэр эрхтэй (шүүхэд нарийн тооцоогоор үндэслэн, нотлох шаардлагатай), гэтэл банкны зээлдүүлэгчид нь хийсвэр бус тодорхой эрхтэйгээс гадна, Иргэний Хуулийн 452.2, 453.1, түүнчлэн БЭБХЭМХТТЗҮтХ 22-р зүйлийн 3, 24-р зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасны дагуу зээлийн гэрээний хугацаа дуусахад гэрээнд заасан хүүг үргэлжлүүлэн нэхэмжилдэг давуу эрхтэй болжээ. Давуу эрхтэй болсон гэж үзэх шалтгаан нь зээлдэгчийн хүсэл зоригоос ангид гэрээг сунгах практикийг хэлсэн хэрэг. Цаашлаад нэмэгдүүлсэн хүү нь Иргэний хуульд ямар учраас харшилдаг тухай болон алданги зэрэг Үүргийн гүйцэтгэлийг хангах аргыг мөнгөн төлбөрийн үүрэгт хэрэглэх боломжтой эсэх гэх мэт асуултад хуулийн үндэслэлээр хариулт өгсөн болно. Цэцэд гаргасан (2021.02.04) энэхүү Мэдээлэл нь зээлийн гэрээтэй холбоотой маргаанд оролцогч талын зайлшгүй уншиж, өөрийгөө хамгаалах тайлбаруудыг агуулна... Зээлийн гэрээ нь анхнаасаа хүчин төгөлдөр бус байсан, хүү, шимтгэл төлөх үүрэг үүсээгүй гэх мэтээр тайлбарлах боломжтой... Өөрөөр хэлбэл зөвхөн анх олгосон капиталыг нь буцаан өгөх үүрэгтэй гэх мэтээр нэхэмжлэгчийн тайлбарыг няцаах бол уг бүтээлийг уншина биз ээ!
Түлхүүр үг
Эрх зүй ба эдийн засгийн харилцан хамаарал, Иргэний эрх зүйн хэм хэмжээ Үндсэн хууль зөрчих, Цэцэд мэдээлэл гаргах, ХБНГУ-ын Үндсэн хуулийн шүүхийн 1993.10.19-ний 1 BvR 567/89 дугаартай шийдвэр, Харьцуулсан эрх зүй, Иргэний хуулийн 540 ба 541-р зүйлүүд, Зээлийн гэрээний мөн чанар, гол ба туслах үүргүүд, Хүчин төгөлдөр бус байх хэлцэл, Хүний нэр төр, бизнесийн нэр хүндэд халдах
Бичигдсэн огноо
2021.02.02
Хуудсын тоо
36
Хэл
Монгол
Үнэ
30000 төгрөг
Бүтээл
Байршуулсан огноо
2021-02-09
Товч мэдээлэл үзсэн
313
Бүрэн эхээр нь үзсэн
Эшлэлийн тоо
35
Энэ бүтээлийг эшлэх загвар
Э. Нямбаатар, Банкны зээлийн гэрээний хугацаа дуусахад гэрээнд заасан хүү, нэмэгдүүлсэн хүү тооцох нь Иргэний Хуулийн болон Үндсэн хуулийн үзэл баримтлалд харшлах тухай, Цэцэд гаргасан Мэдээлэл, Улаанбаатар 2021.02.04., http://www.legaldata.mn/b/874.
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

“Оюуны-Инноваци” Эрх зүйн судалгааны төв

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn