2022 оны 11 дүгээр сарын эрэлттэй бүтээл

2 months ago

Эрхэм уншигч та бүхэнд legaldata.mn -ний 2022 оны 11 дүгээр сарын эрэлттэй 5 бүтээлийг танилцуулж байна.

1.Ц.Сарантуяа -  Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг үндсэн хуулийн шүүх (Цэц) хянах эсэх асуудал /Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл /

2.С.ЦэрэндолгорГэм хорын эрх зүй дэх дуализм (Орчуулга) /Хууль зүйн орчуулга/

3.Б.Батбаяр - Хэлбэрийн шаардлага зөрчсөн үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөх эрхийг шилжүүлэх хэлцлийн хүчин төгөлдөр байдлыг хадгалах онол, практикын асуудал: Харьцуулсан судалгаа  /Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл/

4.Б.АриунзаяаШүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ /Эрх зүйн шүүмж/

5.Нээлттэй Нийгэм ФорумШүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ (эмхэтгэл 2) /Эрх зүйн шүүмж/

Бид эрэлттэй бүтээлийг шалгаруулахдаа тухайн сард уншсан хүний давтагдахгүй тоогоор тооцдог болно.

Легал дата