“СИТИ” Их Сургууль Хууль зүйн сургуулийнхаа багш, оюутнуудаа Легал датагийн үйлчилгээнд хамрууллаа

1 year ago

“СИТИ” Их сургууль болон “Легал Дата” ХХК нар 2022.11.04-нд Хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулсан билээ.

Тэгвэл талууд хамтын ажиллагаагаа улам гүнзгийрүүлж 2022.11.24-ний өдөр “Хамтран ажиллах гэрээ” байгуулж, энэ хүрээнд “СИТИ” Их Сургууль нь Хууль зүйн сургуулийнхаа багш, оюутнуудыг Легал датагийн үйлчилгээнд нэгдсэн байдлаар хамрууллаа.

Легал дата