2024 оны 01 дүгээр сарын эрэлттэй бүтээлийн чансаа

2 months ago

Легал дата шилдэг 100 бүтээлийн чансааг сүүлийн 30 болон 365 хоногийн хугацаагаар "нийт шинэ үзэлт" гэсэн хэмжүүрээр 7 хоног бүр шинэчлэн гаргаж байна. 

Шинэчилсэн чансаагаар 2024 оны 01 дүгээр сарын эрэлттэй бүтээлүүдийг танилцуулж байна.

  1. Т.Мэндсайхан - Хууль зүйн техник ба холбоос үгийн хэрэглээ (Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл)
  2. Н.Хулан - Автомашин ачилтын компаниуд Захиргааны ерөнхий хуульд заасан эрх шилжүүлэн авсан этгээд мөн үү (Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл)
  3. З.Янжиндулам - Органик хуулийг Монгол Улсын Үндсэн хуульд тусгайлан зохицуулах хэрэгцээ, шаардлага (Бакалаврын ажил)
  4. Т.Алтангэрэл – Хөрөнгө оруулалтыг тодорхойлох нь (Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл)
  5. Б.Ариунзаяа - Шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ (эрх зүйн шүүмж)