Ханнс Зайделийн Сан, “Эрх зүйн боловсрол” академи

Бүтээлийн тоо: 7

Бүтээлийн товч үзсэн: 29013

Бүтээл уншсан: 2585

Профайл үзсэн: 7040

Утас: 99137929

Э-Мэйл: turbold.tr6@gmail.com

Туршлага:

  • · Эрх зүйт төрийг бэхжүүлэх зорилгоор төрийн байгууллагын ажилтнууд, хуульчдад давтан сургалт явуулах, Захиргааны байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаанд иргэдээс тавьж буй хяналтыг дээшлүүлэх зорилгоор иргэдийн эрх зүйн мэдлэгт дэмжлэг үзүүлэх зорилготой.
  • - 2002-2004 онд орон даяар явуулсан “Монгол Улсын эрх зүйн шинэтгэлийг хүлээн зөвшөөрч буй байдал” социологийн судалгаа;
  • - 2009-2010 онд Улсын Дээд шүүхийн судалгааны төвтэй хамтран орон даяар явуулсан “Монгол Улсын захиргааны хэргийн шүүхийн төлөвшил, Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилт” социологийн судалгаа;
  • - 2017-2018 онд ХЗДХЯ-тай хамтран Захиргааны ерөнхий хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн судалгаануудыг хийсэн.

Зохиогчийн бүтээлүүд