Төмөрбаатарын Бадрах

Хууль зүйн магистр

Төгссөн сургууль:
МУИС-ХЗС

Зэрэг цол авсан сургууль:

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Шүүх

.

Бүтээлийн тоо: 12

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 14023

Бүтээлүүд уншигдсан: 445

Зохиогчийн профайл үзсэн: 1191

Зохиогчийн бүтээлүүд