Шүүхийн шийдвэрийн хайлт - Захиргааны хэрэг

“Легал дата” ХХК нь шүүхийн шийдвэрийн цахим сан (shuukh.mn)-ийн мэдээллийн бааз дээр суурилсан шүүхийн шийдвэрийн хайлтын боловсронгуй системийг бий болгох зорилгоор Улсын дээд шүүхийн хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоолуудаас хайлт хийх системийг ажиллуулж эхэлж байна.