2022 оны 9 дүгээр сарын эрэлттэй бүтээл

2 months ago

Эрхэм уншигч та бүхэнд legaldata.mn -ний 2022 оны 9 дүгээр сарын эрэлттэй 5 бүтээлийг танилцуулж байна.

1.Т.Лхамсүрэн - Эцсийн өмчлөгчийн хувьцаа борлуулах, шилжүүлэх үеийн татвар төлөхтэй холбоотой үүсэх асуудал, түүнийг шийдвэрлэх арга зам /магисртын зэрэг горилсон бүтээл/

2.Ц.Сарантуяа - Үндсэн эрх ба хүний эрх  /Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл/

3.М.Мөнхнаран - Англи хэлээр эрдэм шинжилгээний ажлыг хэрхэн амжилттай бичиж илтгэх вэ? оюутнуудад зориулсан зөвлөгөө /Гарын авлага, аргачлал/

4.Д.Сүнжид, Н.Оюун-Эрдэнэ, Б.Төрболд - Захиргааны ерөнхий хуулийн шинэчлэл: Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдол гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхийн асуудал /Судалгааны тайлан/

5.О.Мөнхсайхан - Амьд явах эрх ба цаазаар авах ял /Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл/

Бид эрэлттэй бүтээлийг шалгаруулахдаа тухайн сард уншсан хүний давтагдахгүй тоогоор тооцдог болно.

Легал дата