Баатарын Сүндэръяа

Хууль зүйн магистр

Төгссөн сургууль:
Монгол Улсын Их Сургууль- Хууль зүйн сургууль

Зэрэг цол авсан сургууль:
Монгол Улсын Их Сургууль- Хууль зүйн сургууль

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Хуульч

Бүтээлийн тоо: 11

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 31699

Бүтээлүүд уншигдсан: 3124

Зохиогчийн профайл үзсэн: 3385

Зохиогчийн бүтээлүүд