БҮТЭЭЛИЙН САН

Бүтээлийн хэлбэр: Судалгааны тойм, тойм судалгаа