Гэрээний стандарт нөхцөлийг илэрхийлсэн үг хэллэгийн утга санаа ойлгомжгүй бол түүнийг санал хүлээн авагч талд ашигтайгаар тайлбарлана

2022-10-06 Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Туршилтаар

Шийдвэрийн  огноо, дугаар: 2016.08.03-ны өдөр №184/ШШ2016/00490   

Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон

2022.09.29 Хураангуй-4

Нэхэмжлэгч Ган нь хариуцагч Г.М эмнэлэгт холбогдуулан эмчилгээний илүү төлсөн зардал нэхэмжилсэн.

Хариуцагч Г.М эмнэлэг нь нийтэд санал болгосон эмнэлгийн үйлчилгээний тарифийг 1 хоногийн 150.000 төгрөг, 200.000 төгрөг хэмээн бичиж, ханандаа ил харагдахуйц байдлаар байрлуулсан боловч ямар тохиолдолд 150.000 төгрөг, ямар тохиолдолд 200.000 төгрөгийн төлбөр авах талаар заагаагүй, энэ талаараа мөн шүүх хуралдаанд үндэслэл бүхий тайлбар гаргаагүй байна.

Шүүх нийтэд санал болгосон төлбөрийн нөхцөл буюу гэрээний стандарт нөхцөл ойлгомжгүй тохиолдолд уг саналыг хүлээн авагч талд ашигтайгаар хэрэглэх ёстой гэж үзэж, Г.М эмнэлгийн төлбөрийг 1 өдрийн 150.000 төгрөгөөр тооцох тухай шийдвэр гаргасан.

Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэх бол энд дарна уу. 

Санамж:

Энэ хураангуй нь бүрэн гүйцэд шүүхийн шийдвэр биш бөгөөд түүнийг орлохгүй, зөвхөн шүүхийн шийдвэрийг олон нийтэд ойлгомжтой байдлаар мэдээлэн хүргэх зорилготой болно. Мөн зохиомол нэр ашигласан болно.

 

Хураангуй бэлтгэсэн: Сонгинохайрхан

дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны

шүүхийн шүүгч Б.Хишигбаатар

Холбоосууд:

https://bit.ly/3V13gf5