Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

Бүтээлийн тоо: 40

Бүтээлийн товч үзсэн: 189896

Бүтээл уншсан: 8348

Профайл үзсэн: 17889

Утас:

Э-Мэйл: info@legalinstitute.mn

Туршлага:

  • Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн нь Монгол Улсын хууль тогтоомжийн төлөв байдал, хандлага, хэрэгцээ, үр нөлөөг судалж, эрдэм шинжилгээний зөвлөмж, аргачлал боловсруулах, шинээр батлагдах болон хууль тогтоомжид нэмэлт өөрчлөлт оруулах төсөлд шинжлэх ухааны санал дүгнэлт өгөх, хууль зүйн сургалт явуулах, үндэсний хэмжээнд хууль тогтоомжийн бүртгэл, системчлэл, мэдээлэл, сурталчилгааг зохион байгуулах чиг үүрэг бүхий эрдэм шинжилгээ, сургалт судалгааны байгууллага юм.

Зохиогчийн бүтээлүүд