Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

Бүтээлийн тоо: 113

Бүтээлийн товч үзсэн: 293110

Бүтээл уншсан: 11532

Профайл үзсэн: 21063

Утас: 11 31 5735

Э-Мэйл: info@legalinstitute.mn

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн нь Монгол Улсын хууль тогтоомжийн төлөв байдал, хандлага, хэрэгцээ, үр нөлөөг судалж, эрдэм шинжилгээний зөвлөмж, аргачлал боловсруулах, шинээр батлагдах болон хууль тогтоомжид нэмэлт өөрчлөлт оруулах төсөлд шинжлэх ухааны санал дүгнэлт өгөх, хууль зүйн сургалт явуулах, үндэсний хэмжээнд хууль тогтоомжийн бүртгэл, системчлэл, мэдээлэл, сурталчилгааг зохион байгуулах чиг үүрэг бүхий эрдэм шинжилгээ, сургалт судалгааны байгууллага юм.

Бүтээлүүд